Arkiv och släktforskning

I kommunens arkiv kan du leta efter ditt gamla skolbetyg, leta reda på dina gamla klasskamrater, ta fram beslut som tagits av en kommunal nämnd, släktforska eller hembygdsforska.

Du kan också använda dig av arkivet för att skriva specialarbete på gymnasiet eller uppsats på universitetet.

Vad är kommunens arkiv?

Kommunarkivet är kommunens slutarkiv. Arkivet bevarar de handlingar som framställs i den kommunala förvaltningen. De handlingar som bevaras i centralarkivet är en del av vårt kulturarv och utgör kommunens minne.
Genom arkivet garanteras också allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar. Undantag är de handlingar som är skyddade av sekretess, som vanligtvis inte lämnas ut utan särskilda skäl. En annan anledning till att handlingarna bevaras är att man ska kunna använda dem som källmaterial till forskning.

Vad finns i kommunarkivet?

I arkivet finns handlingar från de 20 landskommuner (från 1863), tre municipalsamhällen (från 1894) och fyra storkommuner (från 1952) som utgjorde det som idag är Eslövs kommun. I arkivet finns också handlingar från Eslövs köping (från 1875) och Eslövs stad (från 1911).

Även vissa enskilda arkiv från kommunens område finns här, det vill säga arkiv från föreningar, näringslivet eller privatpersoner. Här finns även tidningar från Eslövsbygden mellan 1884 och 1980.

Var finns kommunarkivet?

Kommunens slutarkiv finns sedan 1982 i Eslövs Stadshus, Gröna Torg 2 i Eslöv. Besökare är välkomna att boka en tid vardagar mellan kl. 8 och 16. Det är gratis att ta del av arkivets handlingar på plats, men vi tar ut en liten avgift för kopior.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window