Trollestigen

Trollestigen ligger cirka fyra kilometer nordväst om Eslövs tätort och är ett naturskönt område längs den slingrande Saxån. Mitt i området ligger Trollenäs slott med sin slottspark.

Som längst är slingan 3,5 km (Trollestigen), men det går att ta lite olika vägar. Om du bara går söder om ån, utan att gå in i Gullarp (Saxåöglan) blir turen cirka 2,5 kilometer, och går du bara runt Gullarps by (Gullarpssvängen) blir det 1,2 kilometer. Karta över slingorna och mer information om området.

Naturen

Skogen i området har fått utvecklas fritt under många år. I dalgången finns frodiga lövskogar där marken på våren är gul och vit av svalört och vitsippor. De vanligaste trädslagen är ask, al och olika pilarter. Fågellivet i dalgången är rikt, framför allt av småfågel. Med lite tur kan du se den färgglada kungsfiskaren.

Saxån

Saxån har sin källa norr om Farstorp i Svalövs kommun. Ån har till delar kvar sitt naturliga förlopp, och ringlar sig fram genom betes- och skogsmarker. I de omgivande fuktiga lövskogarna vid slottet finns dock så kallade korvsjöar som skapats efter att ån rätats. Saxån är ett nationellt särskilt värdefullt vattendrag på grund av just sitt slingrande lopp, och som viktig vandringsled för havsöringen. I ån finns dessutom grönling och sandkrypare men också den hotade arten tjockskalig målarmussla.

Trollenäs slott

Trollenäs omnämns redan år 1559. Då hette det Näs, efter byn. Vid 1700-talets slut fick slottet sitt nuvarande namn, och i slutet av 1800-talet fick det sin utformning inspirerat av franska renässansslott. På en av slottets tegelväggar finns bilden av ett halshugget troll. Detta är Trolleättens vapen. Enligt en gammal sägen mötte släktens anfader ett troll på vägen till kyrkan. Han råkade i strid med trollet och högg huvudet av det med sitt svärd. Han tog därefter släktnamnet Trolle, och som släktvapen det halshuggna trollet.

Intill slottet ligger en liten medeltidskyrka med intressanta kalkmålningar från 1100-talet. Till slottet hör också flera olika byggnader som innehåller café och utställningar av konst- och hantverksföremål.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window