Rekreationsområde i Örtofta

Örtofta rekreationsområde är ett härligt naturområde som ligger i direkt anslutning till Kävlingeån.

Området har ett gångstråk och två bryggor som är tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Rekreationsområdet består av:

  • ett drygt en kilometer lång tillgänglighetsanpassat gångstråk bestående av både grusad gång och en spång över ett blött område
  • två tillgänglighetsanpassade bryggor där du kan fiska och sitta
  • tre sittplatser med fin utsikt längs gångstråket
  • en grillplats.
  • ett utegym
  • en lekplats
  • en båtiläggningsplats med brygga.
Grillplats Örtofta rekreationsområde
Grillplats Örtofta rekreationsområde
Gångstråk Örtofta rekreationsområde
Gångstråk Örtofta rekreationsområde
Brygga Örtofta rekreationsområde
Brygga Örtofta rekreationsområde

Det är enkelt att ta sig till Örtofta från Lund och Eslöv med Pågatåg.

Stigen visas med röda punkter i kartan. Klickar du på dubbelpilen får du upp en teckenförklaring. Klickar du på någon av punkterna får du mer information.

Öppna kommunkartan, där hittar du denna och fler platser

Leaderprojekt

Området längs Kävlingeån i Örtofta har bitvis tidigare varit svårtillgängligt bland annat på grund av sly samt tidvis blöt och ojämn mark. Som rullstolsburen har det inte funnits några möjligheter överhuvudtaget att komma nära ån. Eftersom södra delen av Eslövs kommun har låg andel allemansrättslig mark har det funnits behov av ökade möjligheter rekreation och friluftsliv. Därför har Eslövs kommun och Örtoftabygdens byalag tillsammans genomfört ett Leaderprojekt med syfte att tillgängliggöra en sträcka av Kävlingeån vid Örtofta. Projektet, som finansierats av Leader Lundaland, Europeiska jordbruksfonden för landsbyggsutveckling och Eslövs kommun, avslutades 2020.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window