Abullahagens naturreservat

Abullahagen är ett unikt naturområde med stor naturrikedom bara tio minuter med cykel från Eslövs centrum. Här har djur betat i flera hundra år. Mitt i reservatet finns sjön Långakärr som lockar till sig många fåglar.

Namnet Abullahagen kommer från ordet abul (vildapel, äpple), och betyder ”Äppelhagen”. Trots att området ligger inklämd mellan åkrar och industrier, och inte är större än knappt 40 hektar, så innehåller det 250 olika växtarter.

Abullahagen är ett populärt utflyktsmål i Eslöv. Här finns en grillplats vid Långakärr, och parkering hittar du vid Lundavägen och Sockergatan.

Bild på träd i Abullahagen
Foto: Susanne Hultman

Ett rikt växt- och fågelliv

Artrikedomen i Abullahagen är stor. Här trivs bland annat kattfot, svinrot och slåttergubbe. I den steniga gamla hagen i reservatet finns flera fridlysta arter som backsippa och en av våra svenska orkidéer Sankt Pers nycklar. Vid sjön Långakärr finns ett fågeltorn där du kan se flera intressanta fågelarter. Har du tur kan du träffa på gråhakedoppingen. Abullahagen är också en känd svamplokal, framförallt finns det många vaxskivlingar, små, ofta färgstarka svampar. Flera av dem är rödlistade, alltså inte så vanliga.

Marken i Abullahagen är blockrik och tuvig. Tuvorna beror dels på att marken är sten- och blockrik men också på den flitiga tuvmyrans flitiga arbete. Stenblocken är hittransporterade av inlandsisen i den så kallade nordostmoränen.

Det är inte tillåtet att fiska i Långakärr i Abullahagen.

Gamla betesmarker och fornminne

Abullahagen är en liten rest av de gemensamma betesmarker som förr fanns utanför byarna där byarnas boskap betade tillsammans. De kallades utmarker eller allmänningar. Under flera hundra år har marken här betats och gravar från järnåldern har hittats i området.

Mer information på Länsstyrelsen Skånes sida om Abullahagen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window