Borstbäckens naturreservat

Den vackra stenklädda Borstbäcken skär djupt genom de frodiga sluttningarna norr om Vombsjön. Terrängen kan vara svår i ravinen, men det går också att gå runt naturreservatet på en cirka 8 kilometer lång vandring.

På våren lyser och doftar ramslöken intill bäcken och då har du också chans att se den väldigt sällsynta lundvivan. I Sverige är det bara här, i sluttningarna norr om Vombsjön som lundvivan växer vilt. Den lilla gula blomman som liknar gullviva, blommar i april och maj.

I sluttningarna ner mot bäcken dominerar örtrik bokskog med vitsippor, gulsippor, ramslök, sloknunneört och skogsbingel. I de fuktiga områdena kring bäcken kan man förutom lundvivan, hitta den inte heller så vanliga skogslysingen, bland al och ask.

Rikt djur- och svampliv

Borstbäcken är en av Skånes artrikaste svamplokaler och många rödlistade arter av svampar, mossor, lavar och insekter trivs i den fuktiga miljön kring bäcken. Av ovanliga svampar kan du hitta; pelargonriska, blå lökspindling och druvfingersvamp.

I bäckens klara vattnet simmar skalbaggar och fiskar som öring och elritsa. Här hittar du också flera arter av bäck- och dagsländor, som behöver rent och klart vatten för att överleva. Det finns också flera andra ovanliga arter i och kring vattnet. Till exempel bäckvatten- och vattenbrynsbaggar.

Historia

Den 25 mars 1644 var Borstbäcken troligen plats för ett blodigt slag mellan svenskar och danskar. Den svenska armén plundrade mat från de då danska gårdarna och brände Hjularöds slott. Den danska armén var mindre och dåligt rustad, så man rekryterade unga män och pojkar från gårdarna.

Svenskarnas framfart mot Övedskloster tog dem över Bortsbäcken. Här väntade de danska bondpojkarna som samlats med cirka 500 man. Beväpnade med enkla vapen som jordbruksredskap, knivar och hemmatillverkade vapen blev slaget en massaker. Hundratals bondpojkar dödades av den svenska armén. Övedskloster undgick trots detta att skövlas och brännas.

Hitta hit

Du hittar parkeringen på följande koordinater: N 55.703083, E 13.585028.

Mer information på Länsstyrelsen Skånes sida om Borstbäcken.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window