Hundrastgårdar och hundrastplatser

För närvarande finns inga hundrastgårdar eller speciellt markerade hundrastplatser på kommunal mark. Det är däremot en återkommande fråga från medborgare. Hittills har politiken i Eslövs kommun valt att inte prioritera frågan.

Här följer lite bakgrundshistoria hur besluten tagits politiskt.

 • År 2000 beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att hundrastgårdar inte var någon prioriterad uppgift.
 • År 2014 undersökte miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kostnader för anläggning och underhåll:
  • Uppskattningsvis rör det sig, på sikt, om 10–15 stycken anläggningar i hela kommunen, eftersom det finns flera orter i kommunen och det inte skulle skulle räcka med att anlägga i bara en ort.
  • Både i Eslöv och övriga tätorter finns god tillgång till park- och naturområden nära bebyggelse där hundar kan rastas utan att områden behöver inhägnas.
  • Det finns risk för sanitära problem för hund­arna/hundägarna och arbetsmiljöproblem för personalen som ska sköta området, då det kommer att ligga kvar avföring. Exempelvis när gräs ska klippas i hundrastgårdar, klipps även avföringen och den sprutar upp på den som klipper gräset samt att lukten blir mycket stark. Notera dock att upptagningstvånget gäller även i hundrastgårdar eller på hundrastplatser.
 • År 2015 finns en tjänsteskrivelse då frågan om hundrastgårdar åter kommit till nämnden via ett medborgarförslag.
  • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att göra en ny utredning vilken konstaterade:
   • Kostnaden för att anlägga en hundrastgård uppgavs till 160 000 kr och att sköta underhållet 10 000 kr/år. Notera att det är beräknat per hundrastgård, vilket inte är tillräckligt om man ser till medborgares olika förslag och synpunkter. Se även utredningen från 2014. Det är också endast kostnad för inhägnaden, inte för eventuella bänkar, agilityhinder eller extra latrintunnor.
   • Utredningen lade också fram förslag på lämpliga områden i kommun för hundrastgårdar och hundrastplatser. Dessa kan du se här:   01-c-bilaga-2-forslag-pa-hundrastomraden-i-eslovs-kommun
 • År 2016 inkom ett medborgarförslag igen.
  • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att prioritera bort förslaget till förmån för andra investeringar.
 • År 2018 hundrastgårdar finns inte med i investeringsbudgeten.

Hundlatriner

Zoomar du in i den här kartan ser du var du hittar hundlatriner och hållare för påsar. Klicka på symbolerna så får du information. Teckenförklaring får du fram genom att klicka på dubbelpilen uppe till vänster i kartan. Även platser där du måste koppla din hund finns med, men syns bara om du öppnar kartan i större format. Det finns då också mer information och fler kartfunktioner.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window