Kompiskortet

Du som har ett LSS-beslut eller SoL-insats kan få ett Kompiskort. Med Kompiskortet kan du ta med dig en person gratis på olika kultur- och idrottsaktiviteter. Kompiskortet i Eslöv gäller från januari 2020.

När du ska gå på en aktivitet eller arrangemang, så betalar du som vanligt, men den person du vill ta med dig går gratis. Det kan vara en kompis, förälder, personal eller någon annan. Kompiskortet gäller på de ställen som är anslutna.

Vem kan få ett Kompiskort?

Du kan ansöka om ett Kompiskort om:

  • du är över 12 år
  • du bor i Eslövs kommun
  • du har ett LSS-beslut (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) eller en beviljad insats enligt SoL (Socialtjänstlagen).

Det finns ingen åldersgräns för medföljande kompis. (Det kan dock finnas åldersgränser hos arrangörerna.)

Hur ansöker jag om ett Kompiskort?

Du ansöker om ett Kompiskort här på hemsidan. Det kan du göra från och med januari 2020. När vi har gått igenom din ansökan så kontaktar vi dig.

Var gäller Kompiskortet?

Alla avtal med de olika arrangörerna är inte klara än. Efterhand som de blir klara lägger vi upp dem här i listan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window