Snärjet

Snärjet är en gammal skogsplanterad fäladsmark som ligger precis utanför östra Eslöv. Området en populär plats för motion och promenader.

Det finns inga märkta leder eller slingor att följa i området, men det finns gott om gamla skogsbilvägar att promenera, rida eller cykla på. Området är privatägt och allemansrätten gäller här.

Foto: Susanne Hultman

I norra delen av Snärjet hittar du Stavröds mosse, och till öster ligger Skarhults kronopark. Skogen består mest av granplanteringar, men här finns också en del ädellövskog. Strax söder om Stavröds mosse finns en grillplats.

För att komma till Snärjet följer du Per Håkanssons väg, det finns en gång- och cykelväg som tar dig under väg 113. Parkering finns när du kör in via väg 3.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window