Rövarekulan

Ett naturreservat som är ett vackert utflyktsmål att ströva i, upptäcka fåglar och ovanliga växter. Det är lätt att ta sig hit med både bil och kollektivtrafik.

Rövarekulans naturreservat ligger i Höörs kommun, men alldeles vid gränsen till Eslöv. Här flyter också Bråån som går vidare in i Eslövs kommun. Namnet Rövarekulan kommer från att det sägs att rövare förr höll till i området. De låg på bakhåll för resande och förvarade sitt stöldgods i en kula med dörr djupt inne i ravinen.

Utflyktsmål

Idag är området ett populärt område för utflykter och vandring. Rövarekulan är en bäckravin och utmed de höga och branta sluttningarna växer lövskog. Bland annat går Skåneleden genom området och det finns en lägerplats med vindskydd inne i området.

Här finns en gammal och välbevarad stenvalvsbro över Bråån. Bron byggdes 1870 av slottsherren på Löberöds slott, Otto Ramel och hans hustru Charlotte von Blixen-Finecke. Söder om parkeringen står en sten till minne av besöket av Oscar I och hans maka Josefina 1836.

Djurlivet och växter

Rövarkulan är mycket artrik både vad gäller djur och växter. Lövskogen som växer är främst bok. I ravinens botten kan du tidigt på våren hitta den ovanliga blomman vitskråp. Senare kommer bland annat vitsippa, gulsippa, vårlök och ramslök. Framåt sommaren kan du bland annat hitta orkidéer som Sankte Pers nycklar och ängsnycklar i markerna.

I ån finns den ovanliga, tjockskaliga målarmusslan och bäcköring. Utmed ån finns, under våren framför allt, tillfälle att se fågelarter som näktergal, svarthätta, svartvit flugsnappare och andra sångarfåglar som gärna häckar längs med ån. Har du tur kan du också få se häger, kungsfiskare, strömstare och forsärla.

Fördjupad läsning

Hos Länsstyrelsen i Skåne  finns mer att läsa om Rövarekulan, området och historien.

Det här finns i området

  • Grillplats/möblerad rastplats: Ja, rastplats med bord, lägerplats med vindskydd
  • Lekplats: Nej. Hela skogen är tillgängligt för spännande lekar och upptäckarlust.
  • Tillgänglighet: Vissa delar är tillgängliga för rollator, rullstol och barnvagn.
  • Parkering: Ja.
  • Kollektivtrafik: Buss till Rolsberga och sen ca två kilometer promenad. Skånetrafiken webbplats
  • Toalett: Ja.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window