Bosarps järs naturreservat

Bosarps jär är en cirka 3 km lång ås som sticker upp i landskapet några kilometer väster om Stehag.

Åsen är en så kallad getryggsås, en slags rullstensås som bildades av inlandsisens smältvatten. Idag täcks den av frodig ädellövskog.

Sluttningf med lövträd i skir grönska

I de centrala och västra delarna finns betade hagmarker. Här finns stora grova ekar och bokar men också björk, lind, lönn och hassel. I fältskiktet hittar man bland annat blåsippa, svalört, höstfibbla, ängssyra, teveronika, gullris och gökärt.

Vid vägen mot Hemmingsberga finns en iordningställd rastplats, härifrån kan du ta dig upp på åsen längs en trappa.

Hitta hit

Du hittar parkering på följande koordinater: N 55.887326, E 13.340330.

Mer information på Länsstyrelsen Skånes sida om Bosarps jär.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window