Skolval till förskoleklass och årskurs 7

Det fria skolvalet ger vårdnadshavare och elever möjlighet att själv önska vilken skola som eleven ska gå på. Ansökan görs när ditt barn ska börja i förskoleklass och inför årskurs 7.

Ansök om att byta skola

Från och med 8 maj kan du ansöka om att byta skola via en e-tjänst.

Du behöver inte ansöka direkt när e-tjänsten öppnar, utan ansökningstiden pågår till och med 21 maj. Ansökan gäller endast för förskoleklass och årskurs 7.

Ansök om att byta skola

Placeringen sker enligt samma urvalskriterier som tidigare och vi kan inte garantera att alla får den skola de önskar. Om eleven inte kan får plats på önskad skola, eller om vårdnadshavare tackar nej till erbjudandet om ny skolplacering, kvarstår tidigare skolplacering.

Besked kommer via post i juni.

I Eslövs kommun kan vårdnadshavare välja skolor i prioriteringsordning och barnet placeras sedan i en skola utifrån önskemålen så långt det är möjligt. Skolvalet gäller enbart för kommunala grundskolor. Om du inte gör ett val får eleven placering på närmaste skola med ledig plats.

Skolvalet 2023

Skolvalet inför läsåret 2023/2024 är öppet mellan den 12 januari och den 5 februari 2023. Under skolvalsperioden ska du som vårdnadshavare tillsammans med ditt barn ansöka om en önskad skolplacering.

Gör ditt skolval

Mer information om skolvalet

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window