Riktlinjer för skolplacering

I Eslövs kommun kan vårdnadshavare välja tre skolor i prioriteringsordning och barnet placeras sedan i en skola utifrån önskemålen och urvalskriterierna.

Om en elev inte kan få något av sina önskemål tillgodosedda sker placering vid en skola som ligger så nära hemmet som möjligt där plats finns. Det gäller också om eleven inte har gjort något val av skola.

Om det är fler sökande till en skola än det finns platser fördelas platserna enligt förutbestämda urvalskriterier.

Observera! Gör du inte ett skolval för ditt barn kan du inte påverka var ditt barn placeras. Urvalskriterierna tillämpas bara på aktiva skolval.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window