Harlösa skola

Skolan ligger i vackra omgivningar uppe på backen i Harlösa by. Här går cirka 95 elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Skolans mindre format  ger en familjär ton och en trygghet hos barnen där alla känner alla. 

Så arbetar vi på Harlösa skola

Kunskaper och ett lustfyllt lärande står i centrum. Här finns utrymme för såväl baskunskaper som fantasi, skapande och rörelse. Skolan arbetar för att varje elev ska utvecklas så långt som det är möjligt utifrån sina förutsättningar.

Det är hög trivsel och trygghet på skolan, glädje präglar vardagen och lärandet. Varje elev växer i sin självkänsla. Eleverna möts av tydliga vuxna som bryr sig om dem.

Föräldrar ska uppleva att skolan och skolbarnomsorgen är av god kvalitet och att deras barn befinner sig i en god miljö under hela dagen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window