PRAO – praktisk arbetslivsorientering

Praktisk arbetslivsorientering är en bra möjlighet för ungdomar att bekanta sig med olika yrken, att få känna på hur det är att jobba på en arbetsplats och att utvidga sitt kontaktnät.

I Eslövs kommun ska barn och unga få en positiv kontakt med arbetslivet, de ska få en hoppfull bild av framtiden och våga hålla fast vid sina drömmar.

Genom PRAO får ungdomar inblick i verksamheten på en arbetsplats, de får ökad självkännedom och kontakt med vuxenlivet.  Praon leder till att de lättare kan fatta väl underbyggda val inför framtiden.

Genom samarbete med skolan och arbetslivet ökar vi ungdomarnas möjligheter att få kännedom om både kommunala och privata verksamheter i Eslövs kommun. Arbetslivet gynnas även av PRAO då de får möjlighet att ge en positiv bild av branschen och därmed få ungdomar intresserade av att arbeta hos dem i framtiden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window