Frånvaro och ledighet i grundskola/fritidshem

Både frånvaro och ledighet kan anmälas och ansökas om via Skola24.

Frånvaro

Behöver ditt barn vara hemma på grund av t ex sjukdom ska du anmäla detta till skolan och fritidshemmet via telefon eller via Skola24, vår e-tjänst för att hantera schema samt frånvaro.

Frånvaroanmälan till skola och fritidshem görs på:

Frånvaroanmälan via telefon

 • Knappa in ditt barns personnummer (10 siffror). Uppgifterna registreras i Skola24. Du kan när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan.
 • När registreringen är klar får du en bekräftelse om att din anmälan är mottagen.
 • Om du lägger på luren innan du fått en bekräftelse avbryts anmälan.

Frånvaroanmälan via telefon kan för närvarande bara göras för en hel dag i taget. Om du ringer efter klockan 12:00 registreras ditt barns frånvaro för följande dag.

Frånvaroanmälan via webbläsare

Via e-tjänsten Skola24 kan du rapportera frånvaro för både skola och fritidshem. För att använda denna tjänst krävs att du som vårdnadshavare har ett användarkonto i Skola24.

Frånvaroanmälan via webbläsare kan göras både för hel dag och för del av dag.

Anmäl frånvaro:

 1.  Logga in på eslov.skola24
 2.  Klicka på Frånvaro och sedan Frånvaroanmälan
 3. Välj det barn som frånvaron gäller till vänster
 4. Välj om det gäller hel dags frånvaro eller del av dag
 5. Välj datum för frånvaron (dagens datum är förvalt)
 6. Klicka på spara

Aktivera konto

Har du inga inloggningsuppgifter? Kontakta skolan och be om en aktiveringskod till Skola24. Varje vårdnadshavare har unika inloggningsuppgifter. Därför måste båda vårdnadshavarna ha en egen aktiveringskod.

 1. Kontakta skolan och be om en aktiveringskod till Skola24.
 2. Öppna upp en webbläsare och gå till eslov.skola24.se
 3. Klicka på Aktivera användarkonto och fyll i din kod. Här väljer du sedan själv dina inloggningsuppgifter.

Webbversionen av Skola24

Frånvaroanmälan via mobilapp

Via mobilappen Skola24 kan du rapportera frånvaro för både skola och fritidshem. För att kunna använda appen behöver du ha ett konto till Skola24.

Frånvaroanmälan via Skola24 Mobilapp kan göras både för hel dag och för del av dag.

Anmäl frånvaro:

 1. Starta appen
 2. Välj eslov.skola24.se i rullistan och fyll i dina inloggningsuppgifter
 3. Klicka på meny-ikonen längst upp till vänster
 4. Välj Frånvaroanmälan
 5. Välj det barn frånvaroanmälan gäller
 6. Klicka på Anmäl frånvaro

Ladda ner appen

För att börja använda tjänsten behöver du ladda ner den kostnadsfria appen ”Skola24 Mobilapp” från Google Play för Androidenheter eller från App Store för iOS-enheter.

Skola24 på Google Play för Android

Skola24 på App Store för iOS

Aktivera konto

Har du inga inloggningsuppgifter? Kontakta skolan och be om en aktiveringskod till Skola24. Varje vårdnadshavare har unika inloggningsuppgifter. Därför måste båda vårdnadshavarna ha en egen aktiveringskod.

 1. Kontakta skolan och be om en aktiveringskod till Skola24.
 2. Öppna upp en webbläsare och gå till eslov.skola24.se
 3. Klicka på Aktivera användarkonto och fyll i din kod. Här väljer du sedan själv dina inloggningsuppgifter.

Ledighet

Vill du att ditt barn ska vara ledigt från skolan måste du ansöka om detta minst 14 dagar innan önskad ledighet. Skälen för ledigheten ska vara väl motiverade.

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Det är rektorn som beslutar om ledighet.

Gör en ansökan om ledighet (e-tjänst)

Sjukfrånvaro under en längre period

Om ditt barn är sjukt under en längre tid har du en dialog med skolan och gör en plan för skolarbetet under och efter sjukdomsperioden. För mer information kontakta rektor eller skolhälsovården på ditt barns skola.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window