Byte av skola vid flytt

Om ditt barn behöver byta skola måste du anmäla detta både till skolan som ni lämnar och till skolan som barnet ska byta till.

Om en elev ska byta skola

Om en elev behöver byta skola, t ex på grund av flytt, ska du anmäla detta genom att fylla i blanketten ”Utflyttning av elev”. Blanketten lämnas till den avlämnande skolan som sedan skickar vidare blanketten till den mottagande skolan.

Flyttar ni till en annan kommun behöver ni även anmäla inflyttning av eleven i den mottagande kommunen. Hur detta ska anmälas skiljer sig åt mellan kommuner så läs mer på respektive kommuns hemsida.

Om du ska flytta till Eslöv

Vid inflyttning till Eslövs kommun ska blanketten “Inflyttning av elev” användas. Blanketten lämnas till den skola eleven är intresserad av att börja i.

Samtliga grundskolor och kontaktinformation till dessa finns här.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window