Byte av skola vid flytt

Om ditt barn behöver byta skola måste du anmäla detta både till skolan som ni lämnar och till skolan som barnet ska byta till.

Om du ska flytta till Eslöv

Vid inflyttning till Eslövs kommun ska blanketten ”Skolbyte” användas. Blanketten lämnas till den skola eleven är intresserad av att börja i.

Anmäl skolbyte och inflyttning av elev (blankett)

Samtliga grundskolor och kontaktinformation till dessa finns här

Om en elev ska byta skola

Om en elev behöver byta skola inom kommunen, t ex på grund av flytt, ska du anmäla detta genom att fylla i blanketten ”Skolbyte”. Blanketten lämnas till den skola eleven är intresserad av att byta till.

Anmäl skolbyte och inflyttning av elev (blankett)

Flyttar ni till en annan kommun ska er nuvarande skola meddelas genom att lämna in blanketten ”Utflyttningsanmälan”. Ni behöver även anmäla inflyttning av eleven i den mottagande kommunen. Hur detta ska anmälas skiljer sig åt mellan kommuner så läs mer på respektive kommuns hemsida.

Hämta blankett för utflyttningsanmälan (PDF)

Om du ska byta skola i förskoleklass eller årskurs 7

Vårdnadshavare till elever som ska börja/går i förskoleklass eller årskurs 7 har möjlighet att ansöka om byte av skola vid bestämda tillfällen. Skolbyten gäller för barn och elever i följande situationer:

  • Elever som går på en kommunal skola i Eslövs kommun och vill byta till en annan kommunal skola
  • Elever boende utanför Eslövs kommun och som önskar skolplats på en kommunal skola i Eslövs kommun.

En placeringsrunda körs två gånger om året, inför varje termin. Endast skolor som har tillgängliga platser vid dessa tidpunkter omfattas av antagningen. Om eleven inte kan beredas plats vid någon önskad skola eller om vårdnadshavare tackar nej till erbjudande om ny skolplacering så kvarstår tidigare skolplacering.

Vid beslut om placering tillämpas samma urvalsgrupper som vid det ordinarie skolvalet. Läs mer om skolvalet här. 

E-tjänst för skolbyte.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window