Fridasroskolan

Fridasroskolan har cirka 350 elever i förskoleklass till och med årskurs 6. Skolan är väl bemannad med behöriga lärare, fritidspedagoger och resurspersonal som medger god vuxentäthet, tillsyn och lärmiljö. Vår vision är: Alla elever lyckas! 

Så här arbetar vi på Fridasroskolan

Vi har eleven i centrum för verksamheten. Medarbetare i skolan har till uppgift att hjälpa elever att nå så långt elevens förutsättningar medger i varje ämne och utvecklingsfas. Vår pedagogiska metod arbetas fram ur varje pedagogs kunskaper och utvecklas långsiktigt och fortlöpande genom kollegialt arbete i skolan.

Strävan är att knyta verksamhet till praktik och närhet, vilket märks tydligast i samhällsämnen, naturorienterande ämnen och på fritidshemmet. Utedagar med sådan koppling utgör en naturlig del av verksamheten.

Temadagar med integrerade grupper från alla årskurser genomförs varje termin. Syftet är att eleverna ska lära känna varandra bättre och skapa enkelhet i umgänget mellan åldrar.

Vi erbjuder läxhjälp om ca 40 minuter i alla årskurser 1–2 gånger i veckan.

Språkutbildning förlägger vi till Norrevångsskolan. Eleverna kan välja mellan franska, tyska och spanska.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window