Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare (SYV) kan hjälpa dig som är elev med information och vägledning kring studie- och yrkesval.

I Eslövs högstadieskolor, gymnasium och vuxenutbildning finns studie- och yrkesvägledare. De finns för att informera och vägleda dig som är elev. Studie- och yrkesvägledarna ska genom vägledningssamtal och olika informationsinsatser kunna hjälpa dig att fatta beslut kring val av utbildning och yrke. Vägledningen bidrar även till en ökad självinsikt och ökade kunskaper om olika alternativ och vad de kan innebära.

Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för dig som elev och ett viktigt och omfattande uppdrag för skolan.

Du som är elev eller student är alltid välkommen att kontakta någon av oss studie- och yrkesvägledare för att diskutera nuvarande eller kommande studie- och yrkesval.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window