Förskola

Förskolan lägger grunden för det lärande som fortsätter resten av livet. Kommunerna ansvarar för att det finns förskolor och att alla barn erbjuds plats. Förskolan styrs av skollagen och läroplanen.

I Eslövs kommun finns både kommunala förskolor och fristående förskolor. Utöver detta erbjuds också pedagogisk omsorg (dagmamma).

I kommunen finns det 27 kommunala förskolor fördelade jämt över tätorterna och byarna. Oavsett förskola arbetar vi målinriktat och med barnet i fokus.

Gemensam grund

Förskolorna är i olika grad inspirerade av Reggio Emilia-pedagogiken. Pedagogiken gör att förskolorna har en gemensam grund att stå på, med friheten för respektive verksamhet att driva och påverka sin egen utveckling.

Läs mer om kvalitet i förskolan

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window