Förskola

Förskolan lägger grunden för det lärande som fortsätter resten av livet. Verksamheten i förskola styrs av skollag och läroplan.

I Eslövs kommun finns både kommunala och fristående förskolor. Utöver dessa erbjuds också pedagogisk omsorg.

Våra 27 kommunala förskolor ligger fördelade jämnt över tätorterna och byarna. Oavsett förskola arbetar vi alltid med barnet i fokus.

Via länkarna ovan kan du läsa mer om våra förskolors, regler, avgifter och annat som kan vara viktigt att veta om förskolan.

Eslövs kommunala förskolor är indelade i 4 team, dessa team samarbetar i övergripande frågor på ledningsnivå och i olika nätverk. Hur indelningen ser ut framgår av bilden nedan.

Organisationsschema som visar hur Eslövs kommunala förskolor är indelade i 4 team, dessa team samarbetar i övergripande frågor på ledningsnivå och i olika nätverk.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window