Skolval till förskoleklass och årskurs 7

Det fria skolvalet ger vårdnadshavare och elever möjlighet att själv välja vilken skola som eleven ska gå på. Valet görs när ditt barn ska börja i förskoleklass och inför årskurs 7.

I Eslövs kommun kan vårdnadshavare välja tre skolor i prioriteringsordning och barnet placeras sedan i en skola utifrån önskemålen så långt det är möjligt. Skolvalet gäller enbart för kommunala grundskolor. Om du inte gör ett val får eleven placering på närmaste skola med ledig plats.

Skolvalet 2022

Skolvalet inför läsåret 2022/2023 är öppet mellan den 9 januari och den 5 februari 2022. Under skolvalsperioden ska du som vårdnadshavare tillsammans med ditt barn välja skola.

Nu är skolvalet klart och meddelande har skickats ut om vilken skola ditt barn har blivit placerat på.

Har du överklagat beslutet om skolplacering?

Om ditt överklagande inkommit i rätt tid skickas det vidare till skolväsendets överklagandenämnd om vi inte själva ändrar beslutet på det sätt som du begär. Det är överklagandenämnden som avgör kring ditt ärende. Vill du ha mer information om handläggningstider kan du vända dig till nämnden. Kontaktuppgifter hittar du på deras hemsida.

Du kan söka fritidshemsplats även om du har överklagat beslutet om skolplacering.

Mer information om skolvalet

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window