Skolval till förskoleklass och årskurs 7

Det fria skolvalet ger vårdnadshavare och elever möjlighet att själv önska vilken skola som eleven ska gå på. Ansökan görs när ditt barn ska börja i förskoleklass och inför årskurs 7.

I Eslövs kommun kan vårdnadshavare välja skolor i prioriteringsordning och barnet placeras sedan i en skola utifrån önskemålen så långt det är möjligt. Skolvalet gäller enbart för kommunala grundskolor. Om du inte gör ett val får eleven placering på närmaste skola med ledig plats.

Skolvalet 2024

Skolvalet inför läsåret 2024/2025 är öppet mellan den 8 januari och den 31 januari 2024. Under skolvalsperioden ska du som vårdnadshavare tillsammans med ditt barn ansöka om en önskad skolplacering.

Gör ditt skolval

Mer information om skolvalet

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window