Flyinge ängar naturreservat

Naturreservatet Flyinge ängar ligger strax söder om Flyinge. Här har du fin utsikt över det öppna landskapet.

Längs med Kävlingeån häckar vadarfåglar som storspov och tofsvipa. Med lite tur kan du se storken spatsera runt. För att göra fuktängen ännu bättre som häckningslokal har ett dike dämts upp för att få vattnet att stanna kvar på ängen fram till midsommar.

Rikt blom- och insektsliv på ängarna

På höjderna är ängsmarken torrare. Här blommar många av de arter som är typiska för torra, sandiga marker som borsttåtel, monke, backnejlika, backtimjan, backsippa och hedblomster. Insektslivet är också rikt. Här hittar man sandmarkslevande insekter som frölöpare, fjärilar och vilda bin.

Gå gärna ut i markerna på upptäcktsfärd bland blommor och bin. För att gräsmarkerna ska behålla sin blomsterprakt måste området skötas med bland annat bete. Men det finns områden utan betesdjur och här kan man slå sig ned i gräset med kaffekorgen. De fuktiga delarna är blöta och mer otillgängliga. Med tanke på fågellivet bör man inte vandra runt i det fuktiga markerna under vår och försommaren.

Hitta hit

Det finns två olika parkeringar, du hittar dem med följande koordinater: psrkering i nordost, N 55.750917, E 13.371806, parkering vid Flyinge IP: N 55.751083, E 13.363306.

Mer information på Länsstyrelsen sida om Flyinge ängar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window