Billingemöllas naturreservat

I den vackra Rönne ås dalgång, två kilometer nordost om Billinge, ligger naturreservatet Billingemölla. Området är ett naturskogsområde som i stort sett får växa fritt.

Lövskogen är fleråldrig med mycket död ved som uppskattas av insekter, fåglar och smådjur. I de gamla trädbärande hagmarkerna i väster finns ek, avenbok, alm, ask, asp, hägg och björk med gles markvegetation av skogsbingel, gulplister buskstjärnblomma, vitsippa, liljekonvalj, storrams, lundgröe och svalört. Ett par spärrgreniga ekar vittnar om att marken har hållits betad. Nere på ådalsbotten finns fuktlövskogar med al, björk och videarter.

Rönneåns dalgång.
Billingemölla naturreservat är beläget i Rönneåns dalgång.

Populär plats för friluftsliv

Billingemölla är ett populärt besöksmål, inte minst för alla som paddlar kanot på ån. Rastplatsen med eldstad ligger fint intill ån, och kan nås både till fots och med kanot. Parkering finns i nära anslutning, med toalett som är öppen om sommaren. Vill du åka kollektivt så ligger närmsta busshållplats ca 2 kilometer från reservatet.

Billingemöllas historia

Redan 1848 byggdes här en vattenmölla, och 1911 startade en dansk fabrikör upp en tråddragningsfabrik i området. Fabriken revs 1957 och idag finns bara några grundmurar, en bro över ån och en tidigare transportväg kvar. Området där byggnaderna låg hålls idag öppna och erbjuder fina platser för en stunds vila i naturen. Grundmurarna är i mycket dåligt skick och det finns risk för ras, därför får du inte beträda murarna.

Hitta hit

Du hittar parkeringen på följande koordinater: N 55.971083, E 13.349472

Här är en länk till Länsstyrelsen sida om Billingemölla.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window