Våldsutsatta kvinnor i missbruk

Om du utsätts för våld och dessutom befinner dig i ett missbruk befinner du dig i en särskilt utsatt situation.

Våld kan vara ett vanligt inslag i din vardag. Det kan vara svårt att få hjälp då andra och kanske även du ser våldet som en konsekvens av missbruket. Oavsett vilken miljö du befinner dig har inte någon annan rätt att utsatta dig för våld.

Då vi pratar om våld i nära relationer så är bindningen eller beroendet av den våldsutövande partnern ett centralt tema för att förstå de processer som kan äga rum i en nära relation. Om du befinner dig i missbruk kan det vara ännu svårare att sortera ut vad du utsatts för.

Olika former av våld

Svårt att lämna

Det kan vara speciellt svårt att lämna en partner som utövar våld mot dig om du befinner dig i ett missbruk. Kanske är du rädd att din partner berättar om ditt missbruk, kanske är det din partner som förser dig med droger och/eller skyddar dig mot andra förövare. Det kan också vara så att du utsätts för våld av olika förövare: partnern, andra missbrukare men också andra samhällsaktörer.

Det är inte ovanligt att du utsatts för någon form utav sexuellt, fysiskt och/eller psykiskt våld före ditt missbruk.

Rädslor och känslor

Det kan vara svårt att söka hjälp, rädslor som kan finnas är:

  • en rädsla för att bli avvisade pga. missbruket,
  • en rädsla för att inte bli trodd,
  • en rädsla för att betraktas som en ”tjallare”,
  • en rädsla att bli sedd som en dålig förälder,
  • en rädsla för att förlora bostaden.

Vanliga känslor hos kvinnor som utsätts för våld och som försvårar steget till hjälp kan vara skam, skuld, rädsla, dubbla känslor för mannen och rädsla. Kanske är du också rädd? I Eslöv kan du kontakta Öppenvården för stöd och rådgivning på telefon 0413-627 35. De förstår din utsatta situation.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window