Våld mot äldre

Våld tar inte paus på grund utav ålder, men det kan vara ännu svårare för äldre att berätta vad man utsätts för. Äldre kvinnor är en speciellt utsatt grupp, men även män kan utsättas för våld av en närstående eller en omsorgsperson.

Äldre utsätts av sin partner precis som yngre. Men äldre personer riskerar också utsättas av sina omsorgspersoner. Dessa kan vara vuxna barn, andra släktingar eller omsorgspersonal.

Försvårande omständigheter

Situationer där en äldre person utsätts för våld av sin partner kan se olika ut. Våldet kan ha pågått under lång tid eller börjat först efter det att personen blivit äldre. Oavsett ålder kan det vara svårt för en våldsutsatt person att bryta upp. Äldre personer kan möta ytterligare försvårande omständigheter som exempelvis:

 • generationsbetingade faktorer samt stereotypa föreställningar hos omgivningen. Det kan upplevas ännu svårare att diskutera ”familjens” problem med utomstående. Utomstående kopplar ofta inte heller ihop våld med äldre.
 • ohälsa – kan vara en stark faktor då det kommer till oro både för sin egen del och för våldsutövarens.
 • funktionsnedsättning – psykisk eller fysisk.
 • stigmatisering – det finns en risk att äldre personer tänker att hjälpinsatser är till för andra.
 • beroende – en äldre person kan vara beroende av våldsutövaren för att hantera sin vardag. Det kan påverka möjligheten att känna att uppbrott är ett alternativ eller att berätta om våldet kan vara svårt.
 • personen kan uppleva åldersrelaterade känslor, som exempelvis uppgivenhet och att det är för sent att ändra på sin situation.
 • större risk att bli isolerad med den som utövar våld.

Dubbel utsatthet

Våldet ser generellt likadant ut jämfört med det våld som riktas mot våldsutsatta i nära relation, men våldet kan också riktas mot de speciella sårbarheter som kan höra åldern till. Detta ger en dubbel utsatthet. Exempel på detta kan vara:

 • ekonomisk kontroll, den som utsätter någon för våld kan ta kontroll över dennes ekonomi och vägra insyn.
 • försummelse, kan bestå i att personen inte får den hjälp hen behöver med mat, medicin eller hygien. Personen kan också förvägras hjälp med att komma ur sängen, få för lite, för mycket eller felaktig medicin.
 • våld relaterat till en funktionsnedsättning, det innebär att personen som utövar våld riktar det mot någons funktionsnedsättning. Det kan handla om att någon tvingas vara utan batterier till hörapparaten, att tvingasvara utan sin rullstolen eller att någon flyttar på ens käpp.
 • sexuellt våld, kan innebära olika former av sexuellt påtvingade handlingar som man inte vill delta i. Kanske blir man tvingad att se på pornografi, blir verbalt kränkt eller våldtagen.

Olika former av våld

Vem är äldre?

I Sverige har indelningen av äldre framför allt följt pensionsåldern. Forskare har uppmärksammat att denna gränsdragning är en social konstruktion som framför allt följt arbetsmarknadens behov. Äldre kvinnor och män utgör heterogena grupper och det finns stora skillnader i hur det fysiska åldrandet faktiskt ser ut.

Vidare kan livssituationen bland äldre påverkas av en rad faktorer relaterade till etnicitet, sexualitet, ekonomisk situation eller socialt nätverk.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window