Våld i ungas nära relationer

Är du en ung person som blir utsatt av din partner eller någon du träffar, har en sexuell relation med eller har varit tillsammans med. När man är ung kan en åldersskillnad utgöra en tydlig maktobalans, det är till exempel stor skillnad på att gå i skolan, bo hemma eller att bo själv och arbeta.

Varje kommun har ett ansvar och en skyldighet att stödja och hjälpa dig som är ung. Du kan därför kontakta polisen i din kommun, socialtjänsten, ungdomsmottagningen eller en skolsköterska/kurator om du behöver stöd eller hjälp.

Är du utsatt för våld?

Var femte person mellan 16-24 år har någon gång utsatts för våld enligt Brottsförebyggande rådet.

  • Mår du dåligt av din relation?
  • Känner du dig tvingad att ställa upp på saker du inte vill i din relation?
  • Känner du dig kontrollerad i din relation?

En destruktiv relation?

Det kan vara svårt att berätta för vänner och familj att du utsätts för våld. Kanske är det enklare att säga att du är i en destruktiv relation istället för en våldsam relation?

Kärlek och hat

Många som utsätts för våld har dubbla känslor gentemot den som utsätter dem för våld. De både älskar och hatar dem. Ofta är också personer som utsätts för våld rädda för att andra inte ska tro dem och inte sällan skäms de, fast de inte har något att skämmas över.

Du är kanske rädd för vad som ska hända och vilka konsekvenserna blir om du avslutar relationen. Att avsluta en relation där du utsätts för våld är svårt. Du kan ha svårt att förstå hur det kunde bli så illa.

Allt våld är inte slag

Det viktigt att tänka på att våld oftast inte börjar med slag och att våld inte behöver vara fysiskt. Våld startar nästan alltid med psykiskt våld som kontroll (kanske av din telefon, nätet) och sedan med verbala kränkningar och nedsättande kommentarer om dig och din familj eller dina vänner. Det kan förekomma hot och sexuella kränkningar/tvång. Det kan också förekomma fysiskt våld och våldtäkter. Många som utsätts beskriver det som att de är i en “destruktiv relation” där de utsätts för små och stora övergrepp under en längre tid.

Våldet kan precis som i vuxnas relationer vara fysiskt, psykiskt, sexuellt eller digitalt.

Olika former av våld

Utsätter du någon i din närhet för våld?

  • Har du svårt att kontrollera ditt humör, blir du ofta arg och aggressiv på den du är i en relation med?
  • Upplever du dig själv som svartsjuk, vill du gärna kontrollera vem din partner umgås med, har på sig eller ha koll på din partners sociala medier?
  • Har du tjatat dig till sex fast din partner inte ville, har du genomfört sexuella handlingar gentemot din partner som hen upplevde obehagliga och/eller har du tvingat din partner till att ligga med dig?

Man kan bli rädd då det inte känns som att man kan kontrollera sig själv! Det finns hjälp att få!

Det finns stöd och hjälp

De bästa förutsättningarna för att du ska kunna ändra ditt våldsamma beteende är i allmänhet att du själv söker hjälp. Att ensam ta ansvar för våldet du utövar innebär också att du visar att du kan kontrollera ditt eget beteende och förändring möjliggörs. Varje kommun har ett ansvar och en skyldighet att stödja och hjälpa dig som är ung. Du kan därför kontakta polisen i din kommun, socialtjänsten eller en skolsköterska/kurator om du behöver stöd eller hjälp.

Ett liv fritt från våld

Är du kille i åldern mellan 15-25 år? Vill du ha bättre relationer? Prata med oss på MÄN. Vi har under många år arbetat våldspreventivt genom att ta fram kunskap och metoder för att förebygga mäns våld i ett tidigt stadium.

Ring 0762 65 32 65 eller maila till: mottagning@mfj.se

Kontaktuppgifter för mer stöd

På Kriscentrum Mellersta Skåne kan du få stöd och hjälp.

Välj att sluta

VÄLJ ATT SLUTA är telefonlinjen för dig som riskerar att skada den du älskar. Vill du få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende? Hos VÄLJ ATT SLUTA får du möjlighet att prata anonymt med en rådgivare som har stor erfarenhet av dessa frågor.

Telefon: 020-555 666

Välj att sluta

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window