Våld i nära HBTQI+ relationer

Parrelationer är genomsyrade av patriarkala normer oavsett om de är samkönade eller olikkönade. De som hör till majoriteten har ett självklart tolkningsföreträde, det vill säga heteronormen har företräde. Att bryta mot rådande normer kan ha stora konsekvenser för människors levnadsvillkor och hälsa.

Våld i parrelationer ses ofta som något som rör kvinnor och män med heterosexuell läggning. Detta antagande medverkar till att våld i relationer där paren är av samma kön har förblivit osynligt eller bagatelliserats.

Den utsattas, liksom förövarens, kön påverkar hur omgivningen uppfattar våldet. Men makt, kön och våld är intimt förknippade med varandra, de maktrelationer som är inneboende i ett patriarkalt samhällssystem hittar sin väg in även i hbtqi-relationer.

Våld värderas olika

Våldet värderas olika beroende av offrets och förövarens kön. Dessa förställningar tillsammans kan försvåra för utsatta att få hjälp och kan förstärka möjligheten för den våldsutövande partnern att ”komma undan” eventuella rättsliga påföljder, men också dennes möjligheter att få hjälp.

Omgivningen tar inte lika tydligt avstånd från mäns våld mot män, och en kvinna får inte lika sympatier då hon misshandlats av en kvinna som om hon misshandlats av en man.

Normer och normmedvetenhet

Normer är oskrivna regler i samhället som vi förhåller oss till. Normer är ofta något positivt då de sätter ramar och är en förutsättning för att vi ska fungera tillsammans. Normer uppstår inte av sig själv, utan är något som skapas av oss människor.

Det är inte tillräckligt att se orättvisor utan vi måste ifrågasätta hur dessa normer skapas för att kunna utmana och förändra dem. Det handlar bland annat om att ständigt uppmärksamma vem som görs till norm.

Normmedvetenhet handlar om att ständigt uppmärksamma vem som görs till norm. Normmedvetenhet handlar också om att se hur språket kontinuerligt skapar ramar för inkluderande och exkluderande av vilka människor och erfarenheter som får finnas och på vilket sätt. Alla människor har rätt till samma hjälp och stöd.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window