Barn som upplever våld i hemmet

Barn som lever i familjer där det förekommer våld tar skada. Konsekvenserna av att uppleva våld eller att själv bli slagen kan ge olika svåra följder över tid. Att uppleva våld i hemmet är också en stark riskfaktor då det kommer till att själv bli utsatt för fysiskt våld.

Våldet behöver inte vara brutalt, utan hur barnet kan ta skada hör ihop med andra faktorer som bland annat, hur hotat och skrämt barnet är i situationen. Hur ofta och hur utdraget över tid upplever barnet våld och hur nära relation barnet står till den som utövar våldet.

Barn som upplever våld i hemmet befinner sig i en särskilt utsatt situation då de inte kan undkomma våldet. Det utspelas i en miljö där barnet ska känna sig tryggt och det är svårt att tala med någon om vad som sker.

Läs mer om orosanmälan och misstanke om barn som far illa


Ingen får göra dig illa!

Gör någon du känner dig illa, säger elaka saker, slår på dig eller tar på dig på ett sätt du inte vill? Att vara utsatt för våld kan vara olika saker.

Film: Vad kan våld vara

Kanske blir din ena förälder illa behandlad av din andra förälder, slagen, hotat eller kallad fula ord. Det kan göra dig, rädd och ledsen. Det betyder också att du blir utsatt.

Film: När någon gjort dig illa

Det kan vara jättesvårt att prata om våld och du kan känna dig rädd för att berätta för andra. Kanske har det blivit som en hemlighet i din familj. Men det är viktigt att du hittar någon vuxen du kan berätta för och som kan hjälpa dig! Finns det någon du känner dig trygg med som du kan prata med och be om hjälp? Kanske en släkting, lärare, kurator, granne?

Du har rätt att känna kärlek, respekt och trygghet. Föräldrar eller andra vuxna du bor med ska skydda och ta hand om dig så du mår bra och inte känner dig rädd eller orolig.

Här kan du få stöd

BRIS

Ring 116 11

Här kan du upp till 18 år prata med en kurator, eller prata med andra unga i Forum. Du kan också läsa, kolla in filmer och lyssna på poddar om viktiga ämnen.

Hemsida: För barn och unga – BRIS (bris.se)

Linnamottagningen (heder)

Bor du hemma och känner att du inte får ihop dina föräldrars vilja, samhällets vilja och din egen? Känner du att du blir kränkt och förtyckt varje gång du försöker diskutera det här med dina föräldrar?
Jourtelefon för ungdomar 020-40 70 40, alla dagar 9-22.

Hemsida: För dig som är ung – Linnamottagningen (kvinnonet.net)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window