Killars och mäns utsatthet

Att vara utsatt för våld kan påverka hela din livssituation. Våld i nära relation kännetecknas av att du blir utsatt av någon du upplever dig ha en nära relation till. Är du kille/man och utsätts för våld i nära relation, så finns det hjälp att få!

Personer som utsätts för våldshändelser reagerar på olika sätt. Att utsättas för våld i en nära relation är ett starkt psykiskt och fysiskt stresspåslag som kan ta sig uttryck på skilda sätt. Ingen eller väldigt få känner kanske till din situation och konsekvenserna av våldet blir ofta att du kan känna dig ensam.

Olika former av våld

Tabu och rädsla

Tabu och rädsla för att inte bli trodd kan göra att våldsutsatta män inte anmäler det våld de utsatts för. Att som man vara utsatt för våld i en nära relation kan ofta ses som motsatsen till den förväntade mansrollen där mannen förmodas vara stark nog att försvara sig. Detta leder till att många män försöker lösa sin situation på egen hand utan att söka hjälp utifrån.

Det kan kännas mycket skrämmande att försöka berätta och förklara för någon annan. Vi vet det, vi hjälper dig att sortera, ring kommunens Kontaktcenter, 0413-620 00, för få stöd och hjälp! Det är inte ditt fel!

Barn som lever i familjer där det förekommer våld tar skada.

Kriscentrum Mellersta Skåne

Kriscentrum är en samtalsmottagning för vuxna och barn. De arbetar mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Alla är välkomna, oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning.

Mottagningen vänder sig till dig som blivit utsatt för, upplevt eller utövat våld i en nära relation. Alla erbjuds en individuell samtalskontakt men det finns även grupper för vuxna och barn. Samtalen är kostnadsfria.

Telefon: 046-359 50 71, det går även bra att få kontakt genom att skicka sms till 0734-32 58 42
Telefontid: Måndag, onsdag, fredag klockan 10–12 samt tisdag och torsdag klockan 11–12.
E-post: kriscentrum@lund.se

Kriscentrum Mellersta Skåne

Är du kille i åldern mellan 15 och 25 år? Vill du ha bättre relationer? Prata med oss på MÄN. Vi har under många år arbetat våldspreventivt genom att ta fram kunskap och metoder för att förebygga mäns våld i ett tidigt stadium.

Telefon: 0762 65 32 65
E-post: mottagning@mfj.se

Ett liv fritt från våld

Kontaktuppgifter för mer stöd

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window