Hedersrelaterad problematik

Upplever du dig begränsad av din familj/släkt? Är du kontrollerad? Känns det som att du blir pressad att göra saker du egentligen inte vill? Vad händer om du säger nej, är det möjligt eller kan du vänta dig att bli bestraffad då? Känner du dig hotad? Är du utsatt för våld eller kränkningar?

Hedersrelaterad problematik kan förekomma i alla familjer/släkter oberoende av religion, födelseland och kulturell tillhörighet. Hedersrelaterad problematik är den starka kontroll som utövas mot någon i familjen eller gemenskapen, med hänvisning till den skam familjen eller gemenskapen drabbas av om någon bryter mot hederskodexen.

Kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet central och starkt knuten till kollektivet. Våldet och förtrycket drabbar främst flickor och kvinnor men också pojkar och män. Hbtqi personer och personer med funktionsnedsättning kan drabbas särskilt hårt.

Några kännetecken

Ofta handlar hedersrelaterad problematik om att begränsa en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Den som öppet utmanar eller trotsar den rådande normen anses dra skam över hela familjen och riskerar att straffas fysiskt för att familjen eller släkten ska återfå det som de uppfattar som förlorad heder.

Film: Till dig som är ung i Sverige: Det är mitt liv

  • Gärningspersonerna är ofta familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av gemenskapen.
  • Det hedersrelaterade problematik kännetecknas bland annat av att det är planerat och oftast kollektivt utövat.
  • Hedersrelaterat våld kan ta sig uttryckt är genom könsstympning samt tvångs- och barnäktenskap.
  • Ibland kan det vara svårt att dra gränsen mellan offer och förövare; de som medverkar till förtrycket kan själva vara utsatta, exempelvis mödrar och unga män.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window