Getingeprojektet – sanering av markföroreningar

Getingeprojektet är ett statligt finansierat projekt för sanering av föroreningar från tidigare tillverkning av bekämpningsmedel på fastigheten Getinge 11:5.

Du kan se hur långt saneringen kommit på kartan som visar sanerade delar av området. Längre ner på sidan hittar du också nyhetsuppdateringar och bilder.

I projektets tidigare nyhetsbrev kan du följa projektets historik fram till genomförandet av saneringen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window