Fossilfritt Skåne

Eslövs kommun har tillsammans med andra skånska kommuner skrivit under Länsstyrelsens upprop 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020. Under två projekt mellan 2016 och 2022 har Eslövs kommun minskat användningen av fossila bränsle med 74 %.

21 kommuner i Skåne skrev under Länsstyrelsens upprop 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020. Sedan 2016 har Länsstyrelsen arbetat i projekt med kommunerna för utfasning av fossila bränslen och minskad klimatpåverkan.

2019–2022: Fossilbränslefria kommuner 2.0

Fossilbränslefria kommuner 2.0 var fortsättningsprojektet till Fossilbränslefria kommuner. Fokus för det här projektet var att fasa ut fossil energi från organisationernas tjänsteresor, tyngre fordon och arbetsmaskiner, och inköp av produkter/tjänster. Utöver det stod kompetensutveckling och kommunikation i fokus.

För att nå målen användes fem arbetspaket. Det var bland annat att inventera och informera om användning av fossila bränslen, se över och fasa ut fossila bränslen inom tjänsteresor och de egna fordonen, efterfråga fossilbränslefri uppvärmning och samverka med externa fastighetsägare.

Eslövs resultat i Fossilbränslefria kommuner 2.0

I slutrapporten för projektet redovisades hur det gick för alla kommunerna. Eslöv nådde 99 % och var över det totala projektmålet på 95 %.

Vårt resultat i fossilbränslefri användning av:

  • El 100 % (+0 % från 2015).
  • Uppvärmning 100 % (+5 % från 2015).
  • Drivmedel 93 % (+68 % från 2015).
  • Tjänsteresor 67 %  (+6 % från 2015).

Kommunernas resultat kan användas av andra

Projektet mynnade ut i ett så kallat metodstöd, en slags verktygslåda som andra kommuner eller organisationer kan använda sig av i arbetet med att minska sin egen användning av fossila bränslen. Metodstödet finns på fossilbränslefriakommuner.se.

2016–2019: Fossilbränslefria kommuner norra/södra

Eslöv var en av tio skånska kommuner som arbetade för att få ner användningen av fossil energi i sina verksamheter. Projektet slutfördes under våren 2019 då även en slutrapport publicerades. Slutrapporten Fossilbränslefria kommuner – Så gjorde viLänk till annan webbplats.

Projektet leddes av Klimatsamverkan Skåne och var uppdelat i norra respektive södra Skåne. Tillsammans med Lund, Malmö, Tomelilla och Trelleborg ingick Eslöv i det södra projektet.

Målet var att minimera fossila bränslen på tre områden

Vid projektets slut skulle de deltagande kommunerna tillsammans i genomsnitt ha nått:

  • 100% fossilbränslefri elanvändning.
  • Minst 90% fossilbränslefri användning av energi för uppvärmning.
  • Minst 50% fossilbränslefri användning av energi för egna resor och transporter.

Eslövs resultat 2016–2019

Redan vid projektstart hade Eslöv nått de två första målen om 100 % fossilbränslefri elanvändning och minst 90 % fossilbränslefri uppvärmning. Förbättringsområdet blev därför resor och transporter.

Under projektets gång lyckades Eslöv nå även det sista målet:

  • Öka andelen fossilbränslefria drivmedel från 34 % till 61 %.
  • Öka andelen fossilbränslefria resor från 36 % till 56 %.

Ta del av alla resultat

fossilbränslefriakommuner.se presenteras också resultaten av alla projekt i filmer och rapporter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window