Vedeldning

Det blir allt vanligare att elda med ved i tätbebyggda områden. Eldning från braskamin, panna eller kakelugn kan ge giftiga utsläpp till luften.

Kombipannor är inte anpassade för vedeldning vilket ofta medför problem med lukt, rök och höga utsläpp. Rökgaserna kan orsaka olägenhet eftersom de innehåller ämnen som är farliga både för hälsan och miljön.

Småskalig vedeldning inom tätbebyggda områden får endast ske i mycket begränsad omfattning. Detta har Mark- och miljööverdomstolen slagit fast genom ett flertal avgörande fall. Den som eldar är skyldig att se till att eldningen inte stör någon annan. Om vedeldningen besvärar dem som bor i närheten kan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden besluta om restriktioner i eldningen. I vissa fall kan detta till och med innebära förbud mot att elda.

Olägenhet från vedeldning

Om du blir störd när någon annan eldar bör du ta kontakt med den som eldar. Om störningen blir långvarig kan du lämna in en anmälan om störande vedeldning till miljöavdelningen via vår synpunktshantering.

Synpunkt, klagomål, beröm

Du behöver redovisa: varifrån störningen kommer, var någonstans du är störd, dina kontakter med eldaren, typ av störning (rök, lukt, sot), samt under vilka tidpunkter som störningen brukar pågå. För gärna dagboksanteckningar under ett par veckor och skicka med dem till miljöavdelningen.

Varför uppstår problem?

Problem kan uppstå om du eldar på fel sätt, om skorstenen är för låg, husen ligger för tätt eller om det finns höjdskillnader i terrängen. Visa hänsyn mot grannarna och elda inte vid olämplig vindriktning och under väderförhållande som gör att röken stör grannarna. Detta är särskilt viktigt i tätbebyggda områden.

Om du planerar att installera en vedpanna eller kamin bör du kontrollera omgivningen noga och ta hänsyn till skillnader i hushöjd och markhöjd. Om ditt hus ligger lägre än omgivande hus är det olämpligt att installera en vedeldad eldstad.

Elda smart

För att få en god förbränning krävs det att du har ett bra bränsle. Använd alltid torr ved som lagrats under tak i minst ett år och gärna inomhus veckorna innan användning. Detta minskar andelen värme som går åt för att torka veden innan den förbränns, vilket i sin tur minskar luftutsläppen.

Under upptändning och förbränning är det viktigt med god syretillförsel, vilket ger högre temperaturer och därmed förbränns de giftiga gaserna i större utsträckning.

Eldning med hushållsavfall, mjölkkartonger, plast, spånskivor, målat eller impregnerat trä och dylikt är förbjudet.

Tips på tekniker för att elda med ved och spara pengar och miljön:

Elda med ved i kamin, spis och ugn, naturvårdverket

Kombinera solenergi och vedeldning, Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Installation av vedpanna

Vid installation av förbränningsanläggning krävs det flera saker som anmälan, godkännande av sotare och rätt dimensionerad ackumulatortank. För mer information läs eldning för uppvärmning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window