Tomgångskörning

Tomgångskörning betyder att du har bilen igång utan att köra. Detta kan vara störande och det orsakar utsläpp av farliga ämnen till luften. Därför är tomgångskörning bara tillåten i maximalt en minut åt gången.

Undvik tomgångskörning så långt som möjligt, speciellt när bilen är kall eftersom avgaserna då är som giftigast. Om du vintertid behöver skrapa frost på rutorna så gör det innan du startar bilen.

Högst en minut

En förbränningsmotor i motordrivet fordon som står stilla får hållas igång i högst en minut. Detta gäller inte om trafikförhållandena kräver att fordonet står stilla, till exempel i trafikkö eller om motorn hålls igång för att driva annan anordning än sådan som avser uppvärmning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window