Hemvård

Hemvård innebär att personer med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom får det stöd de behöver för att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Avsikten är att stödja och hjälpa den enskilde i sitt hem med det den enskilde inte klarar själv.

Behovsbedömning och beslut om bistånd är grunden till i princip all verksamhet för äldre och individer med nedsatt förmåga/funktion. Bedömningen utgår från individen och socialtjänstlagen. Det är ditt individuella behov som avgör din rätt till hjälp.

Typ av insatser

  • Servicetjänster, så som hjälp med städning, tvätt, inköp och apoteksärenden.
  • Personlig omvårdnad, så som hygien, på- och avklädning.
  • Trygghetslarm

Hjälp i olika former

  • Tränande/stödjande om du som brukare har delvis nedsatt förmåga. Du är aktiv i utförandet av beviljad insats, syftet är att du bibehåller/stärker de funktioner du har idag.
  • Kompenserande om du som brukare har så pass nedsatt förmåga som hindrar dig att delta i utförandet av beviljad insats.

Ansökan

För att bli beviljad hjälpinsatser i hemmet behöver du komma in med en ansökan om hjälp. Det kan du göra genom att kontakta kommunens Kontaktcenter via e-post kommunen@eslov.se eller telefon 0413-620 00. Du kan också skicka in en ansökan via våra e-tjänster.

Ansökan om bistånd avseende hemtjänst, trygghetslarm och andra vård- och omsorgsinsatser

Efter kontakt med biståndshandläggaren bokas ett hembesök för utredning och bedömning.

Avgifter

Avgifter som rör hemvård debiteras enligt gällande timtaxa, se avgifter inom vård och omsorg. Det finns ett tak för vad tjänsterna får kosta per månad, den så kallade maxtaxan. I maxtaxan kan det ingå hemvård, service, hemsjukvård, trygghetslarm och hjälpmedelsabonnemang.

Avgiften kan bli lägre beroende på inkomst och boendekostnad. Blanketten ”inkomst- och bostadsförfrågan” behöver lämnas in till avgiftshandläggare för beräkning av avgiften. Därefter skickas ett avgiftsbeslut hem till din folkbokföringsadress.

Tiden du betalar för

Du betalar för en schablontid och inte för den utförda tiden.

  • Schablontid städ: 2,5 timmar/månad
  • Schablontid tvätt: 1,5 timmar/månad
  • Schablontid inköp: 1,0 timme/månad
  • Schablontid apoteksärende: 0,33 timmar/månad

Avgiften för hemvårdsinsatserna betalas månadsvis i efterskott.

Betalningsalternativ

Det kostar inget extra för pappersfaktura.

Önskar du ha autogiro göra du en ansökan om detta till Kontaktcenter via 0413-620 00 eller kommunen@eslov.se som skickar ut en blankett för uppgifter och din underskrift. Du får alltid hem en pappersspecifikation där det står vilket belopp som dras via autogirot. Beloppet dras sedan automatiskt från ditt konto sista vardagen i månaden.

E-faktura är ett annat betalningsalternativ. Det ordnar du via din bank och får därefter din faktura via internet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window