Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Dagverksamhet är för dig som har en diagnostiserad kognitiv sjukdom/demenssjukdom och bor i ordinärt boende.

Att komma till vår dagverksamhet ger dig möjlighet att träffa andra, få sysselsättning och struktur och stöttning i vardagen. Verksamheten kan fungera som ett komplement till hemtjänst, avlösning och som avlastning för anhöriga.

Detta kan i sin tur bidra till ökad livskvalitet för dig med kognitiv sjukdom/demenssjukdom och för dina anhöriga.

Dagverksamhet bedrivs på två ställen i kommunen – Alegården, som drivs i anslutning till Kärråkra demensboende på Trollenäsvägen 2 och Lillgården som drivs i anslutning till Mötesplats Karidal på Tröskevägen 2.

Aktiviteter utifrån intresse

Aktiviteterna anpassas utifrån dina och de andra gästernas intressen, önskemål och förutsättningar.

Exempel på aktiviteter hos oss:

  • spela spel och lägga pussel
  • styrke- och balansträning
  • promenader
  • frågesport och lösa korsord
  • bakning

Ansökan och avgift

Det krävs ett biståndsbeslut för att du ska kunna delta på dagverksamheten. Du betalar en avgift för att delta. Dagens måltider ingår i avgiften och vi äter måltiderna tillsammans.

Du ansöker om dagverksamhet genom att lämna din ansökan via vår e-tjänst. Du kan även lämna in en ansökan till biståndshandläggarna som nås via Kontaktcenter, telefon 0413-620 00 och e-post kommunen@eslov.se.

Ansök om dagverksamhet

Kommunens avgifter och taxor

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window