Korttidsboende

Ett korttidsboende är till för personer som behöver avlastning, mobilisering eller återhämtning för att kunna återgå till sitt hem.

Korttidsvistelsen beviljas enligt Socialtjänstlagen (SoL) efter individuell behovsbedömning och för en begränsad tid. Vistelse på korttidsboendet kan beviljas då behov av hjälp och omvårdnad inte kan tillgodoses i hemmet.

Vårt korttidsboende finns på Ölycke i Löberöd. Här finns god närhet till service som apotek, bankomat, butik, bensinstation och vårdcentral. Bussförbindelse finns i begränsad omfattning till och från Eslövs station.

Första dagarna på korttidsboendet

Under de första dagarna på korttidsboendet gör vi en plan tillsammans med dig och eventuella närstående. Vi pratar då om vad du kan i dag samt vad du behöver kunna klara av för att återgå till din egen bostad. Varje dag planeras utifrån dina egna förutsättningar.

För att underlätta för din hemgång samt för att hjälpa dig att bli så självständig som möjligt, så är det viktigt att du själv är delaktig i din återhämtning. Om det finns behov insatser från hemvården när du ska flytta hem, ordnas en vårdplanering där kommunens biståndshandläggare medverkar.

Detta behöver du ta med dig:

  • Kläder, inklusive ytterkläder
  • Stadiga skor som är bra att gå med inomhus
  • Hygienartiklar
  • Individuellt utprovade hjälpmedel (inkontinensskydd, blodsockerapparat, rollator, ev. rullstol mm)
  • Mediciner, egen dosett och apodos
  • Recept och frikort
  • Legitimation
  • Kontanter, ca 500 kronor till läkarbesök, med mera
  • Kontaktpärm, om sådan finns

Medicin

Medicin bekostas av dig själv. Vid eventuella besök på andra vårdinrättningar är det dina närstående som följer med.

Rummet

Du kan flytta hit egen tidning och det finns ett gemensamt TV-rum på avdelningen. Värdeskåp finns att använda. Du ansvarar själv för värdesaker på rummet. Vi sköter din tvätt och kläder som tas med bör tåla tvätt i 60 grader.

Avgift

För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre betalar du en avgift. Avgiftens storlek beror på om du blivit beviljad någon insats och din förmåga att betala. För vård och service betalar du en särskild omvårdnadsavgift. Denna avgift beräknas efter din inkomst (pension och kapitalinkomst).

Det är viktigt att du fyller i och skickar in blanketten för inkomst- och bostadsförfrågan för att din avgift ska bli rätt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window