Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har mycket svårt att ta dig fram till fots kan ansöka om ett särskilt parkeringstillstånd. Detta ger rätt att parkera på särskilt reserverade platser.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ger undantag från lokala trafikföreskrifter som annars gäller för platsen. Ett sådant tillstånd underlättar för personer som är svårt rörelsehindrade och behöver parkera på centrala platser.

Parkeringstillståndet ger förlängda parkeringstider och rätt att parkera på vissa platser där parkering annars är förbjuden. Mer information om villkoren i Eslövs kommun finns här. 

Eslövs kommun har ett antal parkeringsplatser för rörelsehindrade. Här kan du se var dessa finns. Parkeringstillstånd krävs för att få lov att parkera på dessa platser.

Hur ansöker jag om parkeringstillstånd?

Ansökningsblankett finns under e-tjänster för Trafik, gator och parker

Skicka in den ifyllda blanketten med bilaga. När ansökan kommer in till kommunen tar det vanligtvis omkring fyra veckor innan du får ditt beslut.

För att garantera en rättvis bedömning måste du alltid lämna ett fullständigt ifyllt läkarintyg när du ansöker om parkeringstillstånd. Intyget finns i ansökningsblanketten. Ett läkarintyg måste fyllas i och skrivas under av en legitimerad läkare.

Skicka blanketten till:

Eslövs kommun
Miljö och Samhällsbyggnad
241 80 Eslöv

Glöm inte att underteckna blanketterna innan de skickas in!

Giltighet

Ett parkeringstillstånd gäller under en viss tid, som högst fem år. Man kan inte förlänga ett parkeringstillstånd, utan du måste söka på nytt. Ett parkeringstillstånd gäller i hela landet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window