Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har mycket svårt att ta dig fram till fots kan ansöka om ett särskilt parkeringstillstånd. Detta ger rätt att parkera på särskilt reserverade platser och undantag från lokala trafikföreskrifter. Parkeringstillståndet är personligt och kan användas i olika fordon.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ger undantag från lokala trafikföreskrifter som annars gäller för platsen. Ett sådant tillstånd underlättar för personer som är svårt rörelsehindrade och behöver parkera på centrala platser.

Det finns två slags tillstånd:

  • Förare: Du kör fordonet själv.
  • Passagerare: Du kör inte fordonet själv utan behöver en förare som släpper av dig nära målpunkten (målet för resan). Du klarar dig inte på egen hand, inte ens en kortare stund medan föraren parkerar fordonet.

Du kan söka antingen som förare eller som passagerare, inte både och. Tillståndet är personligt och kan användas i olika fordon.

Eslövs kommun har ett antal parkeringsplatser för rörelsehindrade. Här kan du se var dessa finns. Parkeringstillstånd krävs för att få lov att parkera på dessa platser.

Ansök om parkeringstillstånd

Du kan ansöka via e-tjänst eller pappersblankett. I e-tjänsten loggar du in med e-legitimation, till exempel BankID. Till ansökan ska du bifoga:

  • läkarintyg
  • namnteckning
  • foto (fotot ska vara högst två år gammalt och i passformat).

När du ansöker åt en annan person bifogar du även registerutdrag för god man/förvaltare.

Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan via pappersblankett

Skicka in den ifyllda blanketten med bilaga. Behöver du hjälp med att skriva ut en pappersblankett, kontakta kommunens Kontaktcenter på 0413-620 00 eller kommunen@eslov.se.

För att garantera en rättvis bedömning måste du alltid lämna ett fullständigt ifyllt läkarintyg när du ansöker om parkeringstillstånd. Intyget finns i ansökningsblanketten. Ett läkarintyg måste fyllas i och skrivas under av en legitimerad läkare.

Ansökningsblankett för parkeringstillstånd

Skicka den undertecknade blanketten och bilagor till:

Eslövs kommun
Miljö och Samhällsbyggnad
241 80 Eslöv

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden för ett komplett ärende är cirka fyra veckor. Handläggarna på Miljö och Samhällsbyggnad beslutar i ärendet. Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen. Handläggarna kan kontaktas för frågor via kommunens Kontaktcenter 0413-620 00.

Giltighet

Ett parkeringstillstånd gäller under en viss tid, som högst fem år. Man kan inte förlänga ett parkeringstillstånd, utan du måste söka på nytt. Ett parkeringstillstånd gäller i hela landet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window