Personalbokslut

Personalbokslutet är ett strategiskt komplement till Eslövs kommuns årsredovisning. I personalbokslutet görs en årlig uppföljning av de personalpolitiska målen.

Personalkostnaderna utgör de största ekonomiska posterna i budgeten. Informationen syftar till att redovisa för de folkvalda hur investeringen i medarbetare används. Personalbokslutet kan även användas som stöd inför beslut och för att följa upp fattade beslut eller åtgärder.

Personalbokslutet innehåller lagstadgad redovisning av kommunövergripande lönekartläggning, systematiskt arbetsmiljöarbete samt arbetet med aktiva åtgärder.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window