Årsredovisning och delårsrapport

I årsredovisningen sammanfattar Eslövs kommun sin och de kommunala bolagens verksamhet och ekonomiska redovisning. Årsredovisningen redovisar också den uppsatta budgeten och de gemensamma målen för året.

Kommunen och de kommunala bolagen upprättar också en delårsrapport för januari till augusti. Här ser man en avstämning av den ekonomiska utvecklingen samt resultatprognos för hela verksamhetsåret.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window