Regler och styrande dokument

Inom Eslövs kommun finns en mängd dokument som på olika sätt berör och påverkar hur kommunen ska bedriva och utföra sina olika uppdrag. Dessa styrande dokument utgör kommunens författningssamling.

I författningssamlingen finns de flesta av de bestämmelser som reglerar verksamheter och förhållanden i kommunen. Här hittar du till exempel regler som gäller taxor, reglementen för nämnder och andra lokala ordningsföreskrifter. Alla bestämmelser är antagna av fullmäktige, kommunstyrelsen eller av nämnderna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window