Fakta och statistik om Eslövs kommun

Eslöv växte fram som järnvägsknut i slutet av 1850-talet. År 1875 blev Eslöv köping med 1 200 invånare. Eslöv fick stadsrättigheter 1911 och hade då 5 600 invånare.

Befolkningen i Eslöv ökade igen under 2017 och per den 30 juni 2018 hade kommunen 33 467 invånare enligt SCB kvartalsstatistik. Från 1 april till 30 juni ökade Eslövs befolkning med 108 personer. Det var på grund av ett födelseöverskott av 11 personer och ett positivt flyttningsnetto på 95 personer (2 personer redovisades som justeringspost).

Antalet invånare i tätorten Eslöv och byarna per 31 december 2017:

Eslöv – 20 681 invånare
Marieholm – 2490 invånare
Löberöd – 1 807 invånare
Stehag – 2 194 invånare
Flyinge och Gårdstånga – 1 991 invånare
Harlösa – 1 295 invånare
Billinge – 621 invånare
Kungshult – 502 invånare
Hurva – 666 invånare
Stockamöllan – 385 invånare
Örtofta och Väggarp – 556 invånare

Resterande befolkning – 48 invånare enligt SCB Supercross databas Nyko2 indelning

Befolkningsprognos 2018–2035

Befolkningen i kommunen beräknas öka från 33 236 till 40 935 år 2035. enligt KAAB Befolkningsprognos 2018-2035

Befolkningsprognos 2018-2035

Areal

Eslövs kommuns areal uppgår till 424,68 kvadratkilometer varav 419 kvadratkilometer är land och 5,66 kvadratkilometer är vatten. 252, 85 kvadratkilometer av kommunens totalyta är så kallat storstadsområde. 73 procent av kommunens totala yta är åkermark.

Kommunalskatt 2018

Totalt: 31,23 kronor.
Till kommunen: 20,54 kronor.
Till landstinget: 10,69 kronor.

Bostadsbyggande

Bostadsbyggandet i kommunen utförs av det kommunala bostadsbolaget Ebo och privata byggaktörer. Antal bostäder som byggts och fått slutbesked redovisas nedan per år.

  • 2015: 59 stycken
  • 2016: 233 stycken
  • 2017: 147 stycken
  • 2018: (fram till 1 oktober) 56 stycken enligt kommunens bygglovsavdelning

Ut- och inpendling

Cirka 8 500 pendlar varje dag ut från kommunen, främst till Malmö och Lund. Inpendlingen till är drygt 4 400 personer.

Angränsande kommuner

Eslövs kommun ligger i de centrala delarna av Skåne. Kommunen angränsar i norr till Klippans kommun, i nordost till Höörs kommun och i öster till Hörby kommun och Sjöbo kommun. Vidare i sydväst till Lunds kommun och Kävlinge kommun samt i nordväst till Svalövs kommun.

Hitta mer statistik och fakta om Eslöv

Statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB

Här hittar du fakta om Sveriges 290 kommuner. Med en enda sökning får du en heltäckande bild av en kommun med hjälp av statistik om befolkning, utbildning, jobb och inkomst, politik, ekonomi, bostäder, transporter och markanvändning. Du kan också jämföra kommunen med en annan kommun eller med hela Sverige.

www.scb.se

Nyckeltal och jämförelser i databasen Kolada

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen eller landstinget kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer till exempel Statistiska Centralbyrån SCB, Sveriges Kommuner och Landsting SKL, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet BRÅ.

Här hittar du nyckeltal för bland annat befolkning, ekonomi, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, infrastruktur, kultur och fritid, omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, regional utveckling och barn och utbildning.

www.kolada.se

Regionfakta

Regionfakta ger läsaren en snabb och faktabaserad bild av länet och kommunerna i länet.

För att kunna leva upp till nya krav behövs kunskap och insikt om det egna länet och kommunerna. Vilka är tillgångarna och hindren för att få en långsiktigt livskraftig utveckling? Vilken bild får vi av länet och kommunerna vid en jämförelse med andra regioner och hela riket?

Statistiken på Regionfakta används av myndigheter i arbetet för regional utveckling men också av den intresserade allmänheten, näringslivet, massmedia, skolor och högskolor. Finansiärer är regionförbund och länsstyrelser.

www.regionfakta.com

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window