Undersökningar och utredningar

Utöver de undersökningar och utredningar som ingår i tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivningen så finns fältrapporter från miljöundersökningarna samt ett antal tidigare rapporter och utredningar.

Under 2009-2011 genomfördes undersökning, riskbedömning och åtgärdsutredning som låg till grund för den ansökan om statligt bidrag som Eslövs kommun lämnade in 2012. Ansökan beviljades 2014 och projektet tilldelades 43 miljoner kronor för att genomföra saneringen. På grund av förseningar fick projekttiden förlängas med ett år, från 2018 till 2019, och bidragsmedlen behövde därför omfördelas mellan åren.

2016-2017 Kompletterande undersökningar

Fältrapport Rutnätsprovtagning 
Fältrapport Sedimentprovtagning 
Rapport Referensundersökningar i Kävlingeån 

2012-2014, 2017 Statsbidrag

Eslövs kommuns ansökan om statligt bidrag
Naturvårdsverkets beslut 2014-03-24
Naturvårdsverkets beslut 2017-03-16 om omfördelning av bidragmedlen

2009-2010 Huvudstudie. Utredningar och undersökningar

Riskbedömning och åtgärdsutredning
Riskvärdering
Fältrapport och resultat

Äldre utredningar och undersökningar

2009 Förstudie
2008 Historisk inventering samt förslag till undersökningsprogram
2003 Miljöteknisk undersökning
1993 Grundundersökning samt miljöutredning

Mer läsning

Undersökningar

Fältrapport Rutnätsprovtagning
Fältrapport Sedimentprovtagning
Rapport Referensundersökningar
Naturvärdesinventering, landmiljö, Gårdstångasidan

Tidigare utredningar

Riskbedömning och åtgärdsutredning
Riskvärdering
Fältrapport och resultat

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window