Eldstad och skorsten

Du behöver göra en anmälan innan du installerar kamin, annan eldstad eller rökkanal. Efter installationen skicka du in påskriven kontrollplan och sotarens intyg. Först efter att du fått ett slutbesked får du börja använda din kamin, eldstad eller rökkanal.

Det är viktigt att eldstäder är rätt utförda för att minska risken för brand och andra olägenheter. Därför måste kraven för brandfara, hållfasthet, koloxidutsläpp och verkningsgrad uppfyllas enligt reglerna.

Om du vill installera en kassett i en öppen spis eller ersätta en befintlig kamin med en ny som inte är likvärdig med den befintliga (med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt) så behöver du också göra en anmälan.

Installera eldstad, kamin eller rökkanal

Planerar du att installera eller byta ut en eldstad, kamin eller rökkanal måste du göra en anmälan till kart- och bygglovsavdelningen.

Handlingar du behöver skicka in

Planritning

Planritningen ska vara i skala 1:100

 • Alla våningsplan som berörs ska redovisas.
 • Redovisa alla yttre mått.
 • Markera placering av kamin/eldstad med ett kryss.
 • Sektionsmarkeringar (A:et och pilen är en sektionsmarkering) ska vara markerade.

Sektionsritning – vid ny skorsten

Sektionsritningen ska vara i skala 1:100

En sektionsritning visar en genomskärning (snitt) av byggnaden från sidan och ska visa:

 • Byggnadshöjd
 • Taklutning i grader
 • Rumshöjder
 • Hur byggnaden ansluter till marken

Riskbedömning och kontrollplan

För att minska risken för fel och brister i byggprojekt ska du göra riskbedömning och kontrollplan. Riskbedömningen och kontrollplanen hjälper dig identifiera risker och undvika fel under byggprojektet. De krävs alltid vid lov eller anmälan och ska anpassas efter vad du ska göra.

De risker och åtgärder du identifierat i riskbedömningen lägger du som kontrollpunkter i kontrollplanen. För alla ärenden, stora som små, ska du tillsammans med kontrollplanen visa upp en dokumenterad riskbedömning. Oavsett om du använder entreprenörer eller utför arbetet själv ska du alltid göra en riskbedömning.

Läs mer om riskbedömning, kontrollplan och kontrollansvarig.

Mall för riskbedömning.

Mall för kontrollplan.

Vid installation av skorsten eller eldstad ska du även skicka med sotarens intyg tillsammans med kontrollplanen för att få slutbesked.

Prestandadeklaration

Prestandadeklaration ska bland annat redovisa rumsvärmarens utsläpp av kolmonoxid (CO) och verkningsgrad (%).

När ärendet är komplett får du ett startbesked som innebär att du får påbörja installationen.

När installationen är klar skickar du påskriven kontrollplan och sotarens intyg till kart- och bygglovsavdelningen. Därefter får du ett slutbesked som betyder att du får börja använda din kamin, eldstad eller rökkanal.

Elda rätt

Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Enligt Naturvårdsverket orsakar utsläppen från eldningen att 1 000 personer om året dör i förtid. Sot från vedeldning har också en klimatpåverkan. Men genom att elda på rätt sätt kan du bidra till att minska utsläppen med upp till 50 %, samtidigt som luften blir bättre där du bor. Elda alltid efter tillverkarens instruktioner för just din eldstad.

Med tre steg kan du förbättra sättet du eldar på:

 • Använd torr ved som legat utomhus under tak i minst ett halvår men helst ett år. Elda upp ved som du tagit in inom några veckor. Ved som är för torr brinner upp fort och kan öka utsläppen. Elda aldrig med avfall eller trä som är impregnerat, målat eller limmat.
 • Använd helst tändmedel i form av braständare eller fint huggna vedträn. Undvik helst tidningspapper, det kan fördröja upptändningen och förhindra lufttillförseln. Du ska aldrig använda tändvätska.
 • Håll koll på röken. Eldar du brasan rätt brinner den med en klargul låga utan att sota eller imma igen kaminens glas. Från skorstenen syns då inte röken alls, förutom när det är kallt ute och ofarlig kondens som ser ut som vit rök kan bildas.

Håll koll på sotningen

Sotning och brandskyddskontroll är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Hur ofta du behöver sota eller kontrollera beror bland annat på hur ofta du eldar och hur din kamin eller eldstad är utformad. Läs mer om hur ofta du behöver sota.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window