Eldstad och skorsten

Det kan vara trevligt med en kamin för trivseleldning hemma. Tänk på att du behöver göra en anmälan innan du installerar kamin, annan eldstad eller rökkanal.

Det är viktigt att eldstäder är rätt utförda för att minska risken för brand och andra olägenheter. Därför måste kraven för brandfara, hållfasthet, koloxidutsläpp och verkningsgrad uppfyllas enligt reglerna.

Tänk på att alla braskaminer och skorstenar ska vara CE-märkta.

Installera eldstad, kamin eller rökkanal

Planerar du att installera  eller byta ut en eldstad, kamin eller rökkanal måste du göra en anmälan till kart- och bygglovsavdelningen.

Handlingar du behöver skicka in

Planritning

Planritningen ska vara i skala 1:100

 • Alla våningsplan ska redovisas, även loft och källare.
 • Redovisa alla yttre mått, både för befintliga och tillkommande delar.
 • Redovisa rumsfunktioner med fast inredning och möbleringsförslag för alla våningsplan.
 • Sektionsmarkeringar (A:et och pilen är en sektionsmarkering) ska vara markerade.

Exempel på planritning

Sektionsritning

Sektionsritningen ska vara i skala 1:100

En sektionsritning visar en genomskärning (snitt) av byggnaden från sidan och ska visa:

 • Byggnadshöjd
 • Taklutning i grader
 • Rumshöjder
 • Hur byggnaden ansluter till marken

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som du som byggherre behöver göra för att vara säker på att alla krav och regler är uppfyllda. Kontrollplanen är oftast utformad som en checklista. En kontrollplan ska innehålla följande uppgifter:

 • Vilka kontroller som ska utföras. Till exempel krav på byggnadens konstruktion, brandskydd, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och energihushållning.
 • Vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas till bygglovsavdelningen inför slutbesked.
 • Tidpunkter för eventuella etapper i arbetet.
 • Kontrollplanen krävs för att du ska få ett startbesked efter ett beviljat bygglov.
 • Här kan du ladda ner en mall för kontrollplan som du kan använda om du vill. Men du kan också göra din egen kontrollplan eller hämta på nätet.

När du är färdig med åtgärden/åtgärderna ska du lämna in kontrollplanen till oss på bygglovsavdelningen. Den ska vara ifylld (datum för varje del i projektet) och undertecknad. Därefter kan du få ditt slutbesked.

OBS! Vid installation av skorsten eller eldstad ska du även skicka med sotarens intyg tillsammans med kontrollplanen för att få slutbesked.

Intyg om CE-märkning

Produktbeskrivning som visar att eldstaden/kaminen är CE-märkt får du med när du köper din eldstad.

När ärendet är komplett får du ett startbesked som innebär att du får påbörja installationen.

När installationen är klar skickar du påskriven kontrollplan och sotarens intyg till kart- och bygglovsavdelningen. Därefter får du ett slutbesked som betyder att du får börja använda din kamin, eldstad eller rökkanal.

Sota själv

Du kan själv ta över ansvaret för rengöring/sotning av din kamin eller eldstad. Men då behöver du ha tillräcklig kunskap om hur det går till att rengöra en eldstad samt göra en ansökan till kommunen.

Här hittar du blanketten för egen sotning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window