Tillbyggnad max 15 kvadratmeter

Du behöver ofta bygglov för tillbyggnader, men genom de så kallade attefallsreglerna räcker det ibland med att du gör en anmälan och får startbesked.

Tillbyggnader om maximalt 15 kvadratmeter på en- och tvåbostadshus kallas ofta för attefallstillbyggnader. Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked innan du börjar bygga en attefallstillbyggnad.

Storlek och placering

  • är större än 15 kvadratmeter
  • de befintliga byggnaderna anses särskilt kulturhistoriskt värdefulla
  • reglerna för attefallstillbyggnad inte är tillämpliga.

Tillbyggnad (länk)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window