Villatomter till försäljning på Solvägen och Bygelvägen

Eslövs kommun säljer fyra villatomter i stadsdelen Väster i västra Eslöv. Det är två parkeringsplatser som kommunen har planlagt för bostadsändamål. Här finns möjligheten att flytta in i ett befintligt utbyggt bostadsområde men med möjligheten att bygga sin egen bostad och anpassa den efter sina egna önskemål och behov.

Kommunen gick ut med en intresseanmälan för de aktuella tomterna 2022. Ingen av tomterna har blivit såld och därför öppnas intresseanmälan nu på nytt. Tomterna kan bara bokas av personer som står i Eslövs kommuns tomtkö. Intresseanmälan öppnar den 5 mars och stänger den 29 mars 2024.

E-tjänst till intresseanmälan

De fyra tomterna är belägna längs Solvägen och Bygelvägen i stadsdelen Väster i Eslöv. Marken användes tidigare som parkering.

De fyra tomterna är belägna längs Solvägen och Bygelvägen i stadsdelen Väster i Eslöv. Marken användes tidigare som parkering.

Två tomter är belägna längs Solvägen i kvarteret Spolen och två är belägna längs Bygelvägen i kvarteret Tömmen. De två tomterna Spolen 9 och 10 vid Solvägen är 556 kvadratmeter vardera och priset är 800 000 kronor. Tomten Tömmen 9 vid Bygelvägen är 635 kvadratmeter och priset är 820 000 kronor. Tomten Tömmen 10 är 647 kvadratmeter och priset är 830 000 kronor.

Tomtpriset avser själva tomtmarken. Kostnader för anslutningar till vatten, avlopp, el med mera bekostas av köparen. Även kostnader så som lagfartskostnader och bygglovsavgift står köparen för.

Kommunen har fått dispens från biotopskyddet för att fälla träd på tomterna. Köparen ansvarar för att ta ner träden och står för kostnaderna. Dispensen upphör att gälla om arbetena inte slutförts innan 2025-09-25. Kommunen ansvarar för och bekostar plantering av nya träd på andra platser för att kompensera för att träden på villatomterna tas ner.

Kommunen har tagit fram nybyggnadskartor till varje fastighet för att underlätta bygglovsprocessen. Kostnaden för nybyggnadskartan faktureras den som köper aktuell tomt.

Spolen
Karta över fastigheterna Spolen 9 och 10

Tömmen

Karta över fastigheterna Tömmen 9 och 10

Området

Tomterna ligger i stadsdelen Väster i västra Eslöv.

Stadsbuss nummer 2 tar dig till och från bostadsområdet. I rusningstrafik avgår bussen tre gånger i timmen. Restiden från hållplats Kronovägen till Eslövs station är cirka tio minuter. Det finns även goda möjligheter för resor med cykel längs de gång- och cykelstråk som finns in mot centrala Eslöv.

Väster om bostadsområdet pågår arbetet med den nya stadsdelen Långåkra. Där släpptes 20 villatomter till försäljning via tomtkön under våren 2022. Kommunen har anlagt en lekplats i parken norr om Långåkra och det finns en stor lekplats söder om området Bäckdala.

Det finns flera förskolor inom en radie av 1,5 km och ett par grundskolor. De närmsta skolorna är kommunala Sallerupskolan och Västra skolan samt Eslövs Montessorifriskola.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window