Tomtköregler

Här hittar du allt du behöver vet om Eslövs kommuns tomtkö, hur du ansöker, vad det kostar med mera.

  • Din ansökan om tomt registreras i turordning efter att betalning kommit in till kommunen.
  • Sökande och eventuell medsökande är skyldiga att ange korrekta och fullständiga uppgifter i ansökan.
  • Tomtköplats får inte överlåtas till annan person än medsökande.
  • Ny ansökan kan inte lämnas in om man inte avslutat byggnation på tidigare köpt kommunal tomt. Först efter att slutbevis/slutbesked för tidigare köpt kommunal tomt utfärdats av stadsbyggnadsavdelningen kan en ny ansökan om styckehustomt lämnas in.
  • För att behålla sin köplats måste sökande på uppmaning av kommunen årligen förlänga köplatsen.

Avgift

En administrationsavgift på 400 kr ska betalas till Eslövs kommun när ansökan lämnas in. Inga andra avgifter tas ut.

Fördelning av tomter

Kommunala styckehustomter fördelas i turordning via kommunens tomtkö. Om erbjudna tomter inte är sålda efter att alla i tomtkön fått erbjudande om köp, publiceras tomterna på kommunens hemsidan. Kommunal styckehustomt ska vid vite av 200 000 kronor vara bebyggd senast inom ett år från tillträdesdagen.

Ställ dig i tomtkö

Avregistrering

Vid avregistrering återbetalas inte tomtköavgiften.

Avregistrering ur tomtkön sker:

  • Om oriktiga uppgifter lämnas i ansökan
  • Om ändrad adress eller ändrad e-postadress inte meddelas till kommunen.
  • Om bekräftelse på förlängning av ansökan inte inkommer inom föreskriven tid.
  • När köpavtal på erbjuden tomt är undertecknat av sökande.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window