Tomtköregler

I korthet innebär reglerna för tomtkön att köplatser registreras utifrån det datum då registreringen skedde samt när administrationsavgiften om 400 kronor betalats in.

Du som ansöker om plats i tomtkön är skyldig att uppge korrekta kontaktuppgifter och se till att uppgifterna hålls uppdaterade. Plats i tomtkön får inte överlåtas till någon annan person än den som angivits som medsökande.

Ställ dig i tomtkö

Bebyggt inom ett år

För att säkerställa att kommunala tomter bebyggs och kommer till användning ställer kommunen krav vid försäljning att tomten ska vara bebyggd med ett bostadshus senast ett år från tillträdesdagen. Uppfylls inte kravet om uppfört hus, är köparen skyldig att betala ett vite om 200 000 kronor.

Plats i kö avslutas när avtal tecknats

Plats i tomtkön avregistreras när köpeavtal tecknats. Avregistrering kan även ske om korrekta uppgifter inte lämnas eller om förlängning av intresseanmälan inte skett efter att kommunen uppmanat om en sådan förlängning. Avregistrering kan också ske om du som sökande själv önskar det.

Kommunfullmäktige i Eslövs kommun har antagit de regler som gäller för kommunens tomtkö.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window