Tomtköregler

Kommunfullmäktige i Eslövs kommun har antagit de regler som gäller för kommunens tomtkö.

Uppdaterad e-tjänst för tomtkö lanseras 3 maj 2021

Sommaren 2017 öppnade Eslövs kommun en e-tjänst för anmälan om intresse för köp av villatomt. När e-tjänsten lanserades fanns det redan drygt 100 personer i en manuell kö som inte registrerades in i den digitala kön. För att kunna uppdatera, slå ihop och administrera de båda systemen, har e-tjänsten tillfälligt varit stängd under april månad.

När möjligheten att åter ställa sig i tomtkö och e-tjänsten öppnar på nytt den 3 maj 2021, har du ha möjlighet att logga in via Mina sidor på service.eslov.se och kontrollera att dina uppgifter är korrekta.

Observera att ditt köplatsnummer kan ha blivit förändrat med anledning av att de båda köerna nu slagits ihop. Din möjlighet att få erbjudande om tomter har däremot inte förändrats, eftersom nya tomter fördelas efter det datum du anmält dig i tomtkön.

I korthet innebär reglerna för tomtkön att köplatser registreras utifrån det datum då registreringen skedde samt när administrationsavgiften om 400 kronor betalats in.

Den som ansöker om plats i tomtkön är skyldig att uppge korrekta kontaktuppgifter och se till att uppgifterna hålls uppdaterade. Plats i tomtkön får inte överlåtas till någon annan person än den som angivits som medsökande.

För att säkerställa att kommunala tomter bebyggs och kommer till användning ställer kommunen krav vid försäljning att tomten ska vara bebyggd med ett bostadshus senast 1 år från tillträdesdagen. Uppfylls inte kravet om uppfört hus, är köparen skyldig att betala ett vite om 200 000 kronor.

Plats i tomtkön avregistreras när köpeavtal tecknats. Avregistrering kan även ske om korrekta uppgifter inte lämnas eller om förlängning av intresseanmälan inte skett efter att kommunen uppmanat om en sådan förlängning. Avregistrering kan också ske om sökande själv önskar det.

Länk till Regler för Eslövs kommuns tomtkö.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window