Vanliga frågor vid tomtköp

Här har vi samlat sådant som kan vara bra att känna till vid ett köp av villatomt.

Om du är intresserad av en tomt börjar vi med att boka den åt dig under en kortare tid. Under bokningstiden har möjlighet att närmare undersöka förutsättningarna vad gäller husbygge, lån, anslutningar till VA, el och så vidare.

Vid försäljning ställer vi krav på att tomten ska bebyggas inom 18 månader och du ska därför söka bygglov för det hus du tänker bygga på tomten. Under tiden bygglovsansökan behandlas förlänger vi din bokning. När bygglovet är beviljat bestämmer vi en tillträdesdag och skriver köpeavtal.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window