Trollenäs

Längs väg 1271, mellan fotbollsplanerna och Trollenäs slott, kommer vi att uppdatera gatubelysningen. Arbetet planeras att starta under januari månad 2023 beroende på vädret och pågå ungefär 2 månader. Under ombyggnaden kan framkomligheten bli något begränsad.

Anledningen till förändringen är att belysningen är föråldrad och inte längre uppfyller Trafikverkets säkerhetskrav.

Den nya moderna gatubelysning har LED-armaturer, stolparna är ger vika vid en krock och uppfyller Trafikverkets krav på vägar och gators utformning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window