Belysning

Eslövs kommun har hand om den offentliga belysningen i kommunen, vilken omfattar cirka 8 500 lampor. I första hand används belysningen för att öka trafiksäkerheten men även trygghetskänslan är viktig.

Fyra gånger varje år (januari, maj, september och november) gör kommunens entreprenörer en kontroll av belysningen. Då byter de bland annat ut trasiga lampor. Detta innebär att det kan ta lite tid innan enstaka lampor blir lagade, eftersom kostnaden för att laga bara en lampa åt gången blir för hög. Vid större fel och där det finns risk för fara åtgärdas felen enligt ett annat tidsintervall, se riktlinjer för åtgärder.

Lyser det mitt på dagen?

Om gatubelysningen är tänd på dagen, innebär det oftast att entreprenören har tänt för att göra inspektion av lamporna.

Tänd gatubelysning på natten
Kommunens belysningsanläggning omfattar cirka 8 500 lampor

Riktlinjer för åtgärder

Fel på belysningen åtgärdas enligt följande:

  • Ett större antal sammanhängande lampor som är släckta på en längre sträcka: åtgärd påbörjas inom en dag.
  • Mörk vägkorsning i infarts-, huvud- och uppsamlingsgata eller övriga skador på exempelvis stolpluckor: åtgärdas inom tre dagar.
  • Släckt eller blinkande ljuskälla vid och inom tio meter från övergångsställe, korsning, utgång från skola eller markerad busshållplats: åtgärdas inom en vecka.
  • Enstaka slocknade lampor utgör ingen fara och ersätts därför när det görs planerat underhåll: åtgärdas fyra gånger per år (januari, maj, september och november).

Felanmälan

Om du ser att gatubelysningen är trasig kan du anmäla det bland annat via vår felanmälan. Ange då också koden som den trasiga lampan har. Du hittar den uppklistrad på belysningsstolpen. Om du klickar på en belysningssymbol i kartan ser du också vilken kod de olika gatubelysningarna har. Den består av två bokstäver och fyra siffror.

Om gatubelysningen är tänd på dagen, innebär det oftast att entreprenören har tänt för att göra inspektion av lamporna. Är gatubelysningen släckt på natten, då är något fel.

Karta med gatubelysning

Öppna en större karta.

Växtlighet som skymmer

Träd och annan växtlighet som skymmer belysningen ska klippas. Varje fastighetsägare har ansvar för att röja på gator eller gång- och cykelvägar. Plan- och bygglagen 8 kap 15 § säger: ”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer”.

Detta innebär att Eslövs kommun har rätt att uppmana och förelägga fastighetsägare att inom viss tid ta bort växtlighet som skymmer sikten.

Kommunen sköter växtlighet på offentlig mark.

Här kan du läsa mer om hur du sköter växtligheten på din tomt för en säkrare miljö för alla. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window