Belysning

Eslövs kommun har hand om den offentliga belysningen i kommunen, vilken omfattar cirka 8 500 lampor. I första hand används belysningen för att öka trafiksäkerheten men även trygghetskänslan är viktig.

Fyra gånger varje år (januari, maj, september och november) gör kommunens entreprenörer en kontroll av belysningen. Då byter de bland annat ut trasiga lampor. Detta innebär att det kan ta lite tid innan enstaka lampor blir lagade, eftersom kostnaden för att laga bara en lampa åt gången blir för hög. Vid större fel och där det finns risk för fara åtgärdas felen enligt ett annat tidsintervall, se riktlinjer för åtgärder.

Skadegörelse

All skadegörelse som du upptäcker bör du genast rapportera till oss, så att ingen kommer till skada. Det gör du enklast via den här länken:  Synpunkter och felanmälan Tack för din hjälp!

Riktlinjer för åtgärder

Fel på belysningen åtgärdas enligt följande:

  • Ett större antal sammanhängande lampor som är släckta på en längre sträcka åtgärdas inom en dag.
  • Till exempel mörk vägkorsning i infarts-, huvud- och uppsamlingsgata eller övriga skador på exempelvis stolpluckor åtgärdas inom tre dagar.
  • Släckt eller blinkande ljuskälla vid och inom 10 meter från övergångsställe, korsning, utgång från skola eller markerad busshållplats åtgärdas inom en vecka.
  • Enstaka slocknade lampor utgör ingen fara och ersätts därför som planerat underhåll. Detta görs fyra gånger per år (januari, maj, september, november).

Felanmälan

Ser du någon trasig gatubelysning kan du anmäla det bland annat via vår felanmälan. Ange då också koden som den trasiga lampan har. Du hittar den uppklistrad på belysningsstolpen. Om du zoomar in i kartan ser du också vilken kod de olika gatubelysningarna har. Den består av två bokstäver och fyra siffror.

Om gatubelysningen är tänd på dagen, innebär det oftast att entreprenören har tänt för att göra inspektion av lamporna. Är gatubelysningen släckt på natten, då är något fel.

Öppna kartan i större format och med fler funktioner.

Växtlighet som skymmer

Träd och annan växtlighet som skymmer belysningen bör klippas. Varje fastighetsägare har ansvar för att röja på gator eller gång- och cykelvägar. Plan- och bygglagen 8 kap 15 § säger: ”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer”.

Detta innebär att Eslövs kommun har rätt att uppmana och förelägga fastighetsägare att inom viss tid ta bort växtlighet som skymmer sikten.

Kommunen sköter växtlighet på offentlig mark.

Här kan du läsa mer om hur du sköter växtligheten på din tomt för en säkrare miljö för alla. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window