Vägarbeten

Eslövs kommun och andra aktörer behöver varje dag utföra arbeten som kan påverka dig som bor eller besöker kommunen. Det kan vara allt från nya hus som byggs till ny asfalt på en väg eller att ett elbolag lägger nya ledningar. Detta kan påverka trafiken.

Så långt det går försöker vi alltid se till att det finns passager förbi byggarbetsplatser, framförallt för fotgängare och för cyklister.

Vägarbeten och markupplåtelser på offentlig plats

I den här kartan hittar du arbeten och arrangemang som pågår på offentlig plats i Eslövs kommun. Det kan finnas andra arbeten som vi inte har kännedom om. Pågående vägarbeten och markupplåtelser kan påverka vilka parkeringsplatser som är tillgängliga.

Kartan visar också omledningsvägar för alla typer av trafikanter samt för kollektivtrafiken där framkomligheten på ordinarie gator påverkas av tillfälliga arbeten. Även ordinarie och tillfälliga busshållplatser finns inlagda.

Alla inlagda arbeten har information knutna till sig. Den får du fram om du klickar på en markerad yta, linje eller punkt. I rutan som visas hittar du status på arbetet och information om hur länge det beräknas pågå.

Vi arbetar ständigt med att hålla kartan uppdaterad men fel kan smyga sig in av misstag eller för att något ändrats. Upptäcker du fel i kartan ber vi dig att kontakta oss.

Klicka på dubbelpilen uppe till vänster i kartorna så får du en teckenförklaring. Klickar du på en färgad markering i kartorna får du mer information om vad som sker där och hur länge arbetet pågår.

Öppna en större karta med fler funktioner. Bland annat kan du se planerade arbeten eller skriva ut kartan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window