Vägarbeten

Eslövs kommun och andra aktörer behöver varje dag utför arbeten som kan påverka dig som bor eller besöker kommunen. Det kan vara allt från nya hus som byggs till ny asfalt på en väg eller att ett elbolag lägger nya ledningar. Detta kan påverka trafiken. 

Så långt det går försöker vi alltid se till att det finns passager förbi byggarbetsplatser, framförallt för fotgängare och för cyklister.

Alternativa vägar och hållplatser

Kartan visar omledningsvägar för alla typer av trafikanter samt för kollektivtrafiken där framkomligheten på ordinarie gator påverkas av tillfälliga arbeten. Vägarbetena samt ordinarie och tillfälliga busshållplatser finns också inlagda.

Klicka på dubbelpilen uppe till vänster i kartorna så får du en teckenförklaring. Klickar du på en färgad markering i kartorna får du mer information om vad som sker där och hur länge arbetet pågår.

Öppna en större karta med fler funktioner. Bland annat kan du skriva ut den.

Vägarbeten och markupplåtelser på offentlig plats

Kartan visar arbeten och markupplåtelser som kommunen gett tillstånd till. Det kan finnas andra arbeten som vi inte har kännedom om. Pågående vägarbeten och markupplåtelser kan påverka vilka parkeringsplatser som är tillgängliga.

Klicka på dubbelpilen uppe till vänster i kartorna så får du en teckenförklaring. Klickar du på en färgad markering i kartorna får du mer information om vad som sker där och hur länge arbetet pågår.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window