Vägarbeten

Eslövs kommun och andra aktörer behöver varje dag göra ingrepp i vår miljö. Det kan vara allt från nya hus som ska byggas och ny asfalt till att ett elbolag lägger ut nya ledningar. Detta kan påverka trafiken. 

Så långt det går försöker vi alltid se till att det finns passager förbi byggarbetsplatser, framförallt för fotgängare och för cyklister. Dessa kartor visar vägarbeten och andra arbeten som kan tillfälligt påverka trafiken och närmiljön.

Aktuella större vägarbeten

Avstängning av Östergatan mellan järnvägsviadukten och korsningen med Gasverksgatan

9–16 november

Avstängningen medför att du inte kommer att kunna köra under järnvägsviadukten på platsen. Avstängningen sker för att entreprenören ska kunna utföra beläggningsarbete med asfalt som är avslutningsskedet på projektet med Östergatan. Omledning av trafiken sker via Trehäradsvägen.

Ändrade omledningar vid Stora torg med omgivning

28 september–30 november

Västergatan, mellan Västerlånggatan och Södergatan, är stängd för genomfart med motorfordon. Tidigare kunde du köra från Bastugatan och söderut på Norregatan mot Stora torg. Detta är nu inte tillåtet längre. Det som tidigare från Östergatan bara var en utfart från Badhusparkens parkering är numera både in- och utfart.

Alternativa vägar och hållplatser

Kartan visar omledningsvägar för alla typer av trafikanter samt för kollektivtrafiken där framkomligheten på ordinarie gator påverkas av tillfälliga arbeten. Vägarbetena samt ordinarie och tillfälliga busshållplatser finns också inlagda.

Klicka på dubbelpilen uppe till vänster i kartorna så får du en teckenförklaring. Klickar du på en färgad markering i kartorna får du mer information om vad som sker där och hur länge arbetet pågår.

Vägarbeten och markupplåtelser på offentlig plats

Kartan visar arbeten och markupplåtelser som kommunen gett tillstånd till. Det kan finnas andra arbeten som vi inte har kännedom om. Pågående vägarbeten och markupplåtelser kan påverka vilka parkeringsplatser som är tillgängliga.

Klicka på dubbelpilen uppe till vänster i kartorna så får du en teckenförklaring. Klickar du på en färgad markering i kartorna får du mer information om vad som sker där och hur länge arbetet pågår.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window